Komunikat Biskupa Radomskiego i dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

2698
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Henryk Tomasik wyraża wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całej Służbie Zdrowia za troskę o nasze zdrowie i życie. Prosi również o kontynuacje śpiewu suplikacji „Święty Boże” i modlitwy w intencji uproszenia Bożego miłosierdzia dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa. Biskup Radomski udzielił niektórym grupom wiernych dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Czcigodni Bracia Kapłani
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia

W trudnej sytuacji stanu epidemii wspólnie dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całej Służbie Zdrowia za troskę o nasze zdrowie i życie.

Bardzo dziękuję Księżom za dyspozycyjność duszpasterską wobec naszych wiernych i okazywaną im pomoc duchową.

Chrześcijanin przyjmuje każde doświadczenie życiowe w duchu wiary i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa.

Ponawiam prośbę o to, aby w każdą niedzielę, po każdej Mszy Świętej, odśpiewane zostały suplikacje „Święty Boże” w intencji uproszenia Bożego miłosierdzia dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa. Proszę, aby do Modlitwy Wiernych, każdego dnia, dołączone zostało wezwanie w tej intencji.

W tych dniach bardzo proszę o szczególne zwrócenie uwagi na osoby chore, samotne i w podeszłym wieku, które mogą doświadczać wielu trudności. W duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego pospieszmy im z konkretną pomocą.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski


Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku* – Ksiądz Biskup

udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

 1. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
 3. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Ks. Edward Poniewierski
Kanclerz Kurii

*) Treść Komunikatu: >>TU<<


Obszary strefy czerwonej w Diecezji Radomskiej

Kilka obszarów naszej diecezji znalazło się w strefie czerwonej. To:

 • W województwie mazowieckim są to powiaty:
  • radomski (bez miasta Radom)
  • szydłowiecki
 • W województwie lubelskim
  • gmina Janowiec, która leży na terenie powiatu puławskiego
  • parafie Zarzecze i Góra Puławska, należące do gminy Puławy
 • W województwie łódzkim
  • miejsko-wiejska gmina Przedbórz, która leży na terenie powiatu radomszczańskiego.
 • W województwie świętokrzyskim
  • powiat skarżyski.

Pozostała część naszej diecezji leży w strefie żółtej.