Komunikat: Trzecia Rocznica Ingresu Ks. Bp. Marka Solarczyka do Katedry Radomskiej

318
Ingres Biskupa Marka Solarczyka do katedry radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 27 stycznia 2024 roku, będziemy obchodzić trzecią rocznicę Ingresu Ks. Bp. Marka Solarczyka do Katedry Radomskiej. Bp Piotr Turzyński wystosował okolicznościowy komunikat:

Komunikat
Trzecia Rocznica Ingresu Ks. Bp. Marka Solarczyka do Katedry Radomskiej

Zbliża się trzecia rocznica uroczystego ingresu Ks. Biskupa Marka Solarczyka do katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Proszę wszystkich Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was Bracia i Siostry, aby sobotę 27 stycznia 2024 roku uczynić dniem szczególnej modlitwy w intencji Księdza Biskupa Marka, prosząc dobrego Boga o potrzebne łaski dla naszego Pasterza w kierowaniu Diecezją Radomską.

Bp Piotr Turzyński
Wikariusz Generalny


Ingres Biskupa Marka Solarczyka do radomskiej katedry