Koncert Pamięci Ojca Huberta Czumy SJ

636
Bp Henryk Tomasik i o. Hubert Czuma. Honorowe Obywatelstwo Miasta Radomia dla jezuity. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl (2015)

Zapraszamy na Koncert Organowy Roberta Grudnia poświęcony pamięci Ojca Huberta Czumy SJ w pierwszą rocznicę śmierci wielkiego kapłana i patrioty.

Koncert wspomnieniowy odbędzie się w niedzielę, 27 września 2020 roku, o godz.17.30 w kościele Ojców Jezuitów w Radomiu w ramach: „2020.Rok Świętego Jana Pawła II – Zrozumieć Niepodległą – Robert Grudzień ogólnopolski projekt autorski” oraz XXXIII. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa 2020.

W programie koncertu znajdą się utwory refleksyjne; patriotyczne i sakralne. Obok Roberta Grudnia ze słowem wspomnieniowym wystąpi Ojciec Jan Noszczak SJ, Superior i Rektor kościoła Jezuitów.

– Znałem osobiście Ojca Huberta Czumę SJ. Był wspaniałym człowiekiem, zasłużonym dla Radomia. W latach 90. często przychodziłem na spotkania, również prywatnie. Był dla nas wszystkich wielkim autorytetem. Lubił słuchać dobrej muzyki. – powiedział Robert Grudzień.


Ojciec Hubert Czuma SJ urodził się 2 listopada 1930 r. w Lublinie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Przez wiele lat związany z Radomiem. W latach 1980-1989 współpracował z „Solidarnością”. W tym czasie organizował Msze św. za Ojczyznę, a po 13 grudnia 1981 r. był współorganizatorem uroczystości religijno-patriotycznych z udziałem znanych aktorów w radomskim kościele pw. Świętej Trójcy. Opiekował się prześladowanymi, wspierał finansowo działalność wydawniczą i kolportaż podziemnych wydawnictw; był m.in. członkiem Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”. W 1989 r. był w gronie inicjatorów i twórców Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. W okresie pracy ojca Huberta Czumy w Radomiu był on stale obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która prowadziła przeciw niemu sprawę „rozpracowania” nadając jej kryptonim „Fanatyk”. Prowadził akcję opieki nad prześladowanymi oraz wspomagał finansowo podziemną działalność wydawniczą. Był duszpasterzem NSZZ „Solidarność”.