Nowi duszpasterze młodzieży

1206
Ks. Damian Fołtyn (z lewej) i ks. Adrian Jakubiak. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. Damian Fołtyn rozpocznie posługę jako nowy duszpasterz akademicki, zaś ks. Adrian Jakubiak został mianowany nowym diecezjalnym asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nominacje wręczył Biskup Henryk Tomasik.

Ks. Damian Fołtyn mówi, że chce być blisko studentów i wykładowców.

– To jest dla mnie nowe doświadczenie. Zawsze miałem kontakt z młodzieżą, ze studentami w czasie studiów w Lublinie, angażowałem się w prace Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Myślę, że dla mnie kluczowym zadaniem będzie budowanie poczucia bliskości ze studentami. Chcę, by mieli świadomość, że mogą na mnie liczyć, że ja jestem dla nich. Duszpasterz akademicki to ten, który jest przy studentach i wykładowcach. Chodzi o to, by poprzez relację z ludźmi prowadzić ich do Pana Boga. – mówi nowy duszpasterz akademicki.

Ks. Damian Fołtyn pochodzi z parafii pw. Świętej Rodziny w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku, po których został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu. Wtedy zaangażował się w ŚDM, które odbyły się w Krakowie. Następnie był wikariuszem w parafii pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu na Koziej Górze. W 2018 roku ks. Damian został skierowany na studia specjalistyczne doktoranckie z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

– W tym czasie uczyłem w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Z uczniami z tejże szkoły i z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii odwiedzaliśmy chorych w Radomskim Centrum Onkologii. To był niesamowity czas, kiedy zmierzaliśmy się z cierpieniem pacjentów, ale to był też niesamowity czas, kiedy uczyliśmy się od nich pokory. Dużo nam dawały rozmowy z pacjentami – mówi ks. Fołtyn.

Ks. Adrian Jakubiak z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży związał się jeszcze przed wstąpieniem do seminarium.

– Młodzież może znaleźć w Kościele różne wspólnoty, które pomogą im dojrzewać w wierze i w społeczeństwie, bazując na wartościach opartych na Ewangelii. Wśród nich Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wyróżnia się mocnym rysem przywiązania do patriotyzmu i tradycji, które naszej ojczyźnie towarzyszyły przez wieki – mówi nowy diecezjalny asystent KSM.

Ks. Adrian Jakubiak pochodzi z  radomskiej fary (parafia pw. św. Jana). Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Do opoczyńskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w której obecnie jest wikariuszem, przyszedł z Szydłówka.

– Jako wikariusz w parafii Szydłówek udało się nam z tamtejszym parafialnym oddziałem KSM stworzyć dynamiczną wspólnotę młodych. Cieszę się, że oddział KSM w Szydłówku także po moim odejściu z parafii nadal wspaniale funkcjonuje, formując młodych. Cieszę się, że w parafii w Opocznie, gdzie teraz jestem wikariuszem, już zawiązuje się kolejny parafialny oddział KSM; taka wspólnota młodych powstała ostatnio też w parafii Libiszów koło Opoczna – mówi ks. Jakubiak.