Kto otrzyma Nagrodę im. Św. Kazimierza?

582
Ks. Edward Poniewierski odbiera Nagrodę im. Św. Kazimierza - rok 2017. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Można zgłaszać kandydatów do 14. edycji Nagrody im. św. Kazimierza. Nagroda przyznawana jest co roku podczas „Kazików”, czyli obchodów ku czci św. Kazimierza – patrona Radomia i diecezji.

Nagrodę im. św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2021, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

– Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw. – mówi Maciej Zwierzyński z „Resursy Obywatelskiej” w Radomiu.

Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się we wtorek, 25 stycznia i upływa 15 lutego 2022 r. Wypełnione dokumenty można przynosić osobiście do sekretariatu Resursy lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać ze strony internetowej www.resursa.radom.pl. Według obowiązujących regulacji kandydatów zgłaszać mogą: instytucje kultury, szkoły artystyczne, inne podmioty działające na rzecz kultury.

Dotychczas Nagrodę otrzymały następujące osoby, stowarzyszenia, bądź organizacje:

 • Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)
 • Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)
 • Przemysław Bednarczyk (2011)
 • Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)
 • dr hab. Sebastian Piątkowski (2013)
 • Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)
 • Katarzyna Posiadała (2015)
 • Marcin Kępa (2016)
 • Śp. ks. Edward Poniewierski (2017)
 • dr Adam Benon Duszyk (2018)
 • Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu (2019)
 • Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis” (2020)
 • Wiesław Marek Kowalik (2021)

Wręczenie Nagrody im. św. Kazimierza odbędzie się podczas tegorocznych „Kazików”, które odbędą się w pierwszym tygodniu marca.

Nagroda św. Kazimierza. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl