Kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

949
Patena. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W styczniu 2023 r. rozpocznie się nowa edycja kursu dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Zapraszam do zgłaszania kandydatów.

Kandydatem na Szafarza może być mężczyzna, który:

  1. ukończył 35. rok życia i nie ukończył 65. roku życia;
  2. jest katolikiem bierzmowanym;
  3. posiada przynajmniej średnie wykształcenie (możliwość dyspensy na podstawie opinii Proboszcza);
  4. odbył specjalne przygotowanie liturgiczno-teologiczne zakończone pozytywnie zdanym egzaminem;
  5. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  6. odznacza się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych (kawaler lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim)

Kurs rozpocznie się 28 stycznia 2023 roku i będzie obejmował 5 spotkań w soboty oraz Rekolekcje w dniach 10-11 marca 2023 r.

Liturgiczne ustanowienie Szafarzy i posłanie ich do pracy w parafiach nastąpi 25 marca 2023 r.

Spotkania będą rozpoczynały się o godzinie 9.00 Mszą Świętą, a po niej 6 godzin wykładów i ćwiczeń z różnych dziedzin teologii. Kandydaci na Szafarzy muszą mieć czas w soboty od godziny 9.00 do 15.00. Podajemy ogłoszenia wcześniej, by była możliwość zorganizowania sobie czasu wolnego przez kandydatów.

Koszt Kursu to 800 zł. Składa się na niego wynajęcie auli i zorganizowanie poczęstunku w czasie zajęć, alba i cingulum, krzyż Szafarza, materiały formacyjne i książki dla kandydatów, legitymacje Szafarza, wynagrodzenie dla wykładowców oraz organizację Rekolekcji przed przyjęciem posługi. Koszt Kursu pokrywa w całości parafia zgłaszająca kandydata, który będzie w niej bezinteresownie posługiwał.

Zgłoszenia przyjmujemy w Kurii Diecezji Radomskiej. Ksiądz Proboszcz przywozi formularz zgłoszeniowy kandydata (załącznik w Biuletynie), napisany przez niego życiorys oraz swoją opinię o kandydacie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia 2023 roku.

Ks. Tomasz Herc
Diecezjalny Duszpasterz
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej