Medal za upamiętnianie bohaterów walki o Niepodległość RP

601
Medal 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i artykuł o Tersie Grodzieńskiej. Grafika: www.diecezja.radom.pl

„Za duży wkład pracy i osobiste zaangażowanie w upamiętnianiu chwały oręża polskiego w walce o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i przywracaniu pamięci o bohaterach” ks. Zbigniew Niemirski, szef redakcji radomskiego Oddziału „Gościa Niedzielnego”, został uhonorowany medalem Ministra Obrony Narodowej „1920-2020. 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej”.

– Cieszę się, że doceniono nie tylko moją pracę, ale w mojej osobie troskę całej naszej radomskiej redakcji o pamięć historyczną dotyczącą terenu Radomia i naszej diecezji. Powiązania życia religijnego kiedyś i dziś z naszymi dziejami, chronienie ich przed zapomnieniem oraz przypominanie osób duchownych i świeckich, które odegrały ważną rolę to – moim zdaniem – jedno z ważnych zadań pracy dziennikarzy regionalnych, w tym także katolickich. – mówi ks. Zbigniew Niemirski.

Paweł Dycht, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, w liście gratulacyjnym napisał:

„Wyrażam słowa uznania i podziękowania za duży wkład pracy i osobiste zaangażowanie w upamiętnianiu chwały oręża polskiego w walce o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i przywracaniu pamięci o bohaterach, którzy wypełnili słowa przysięgi żołnierskiej. Serdecznie dziękuję za aktywną działalność na rzecz upamiętnienia Teresy Jadwigi Grodzińskiej – polskiej sanitariuszki, zamordowanej w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wspomnienia o bohaterach tamtych wydarzeń na trwale wpisują się w obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dalszej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.”

Ks. Zbigniew Niemirski odbiera medal z rąk Pawła Dychta. Foto: Marta Deka / FOTO Gość

O Teresie Grodzińskiej, pierwszej damie Orderu Virtuti Militari, można przeczytać na łamach ogólnopolskiego „Gościa Niedzielnego” nr 35/2020.