Medytacja biblijna – Nawiedzenie św. Elżbiety – dzień III

572
Spotkanie Maryi z Elżbietą. Fresk z Sanktuarium Nawiedzenia w Ain Karem. Foto: ks. S. Piekielnik (2006)

Przyjdź Duchu Święty, otwieram się całkowicie na Twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnice Twego Słowa. Duchu Święty, daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i mojego serca.

Odczytanie fragmentu – Łk 1, 39-55:

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki»”.

Rozważanie:

W dzisiejszych realiach nie łatwo jest znajdować czas na to, co ważne. Wiele osób odczuwa presję, doświadcza przymusu pośpiechu i nie może nadążyć za zbyt szybkim tempem życia. Czas dla najbliższych, czas na pracę, czas dla siebie, czas na sport, czas na rozwój, czas na rozrywkę, czas dla znajomych… Gospodarowanie swoim czasem staje się sztuką mądrego wyboru i rezygnacji z rzeczy mniej istotnych. Maryja spieszyła się na spotkanie, żeby pomagać i obdarzać miłością. Spieszyła się, żeby krewnej poświęcić swój czas i dać jej ten czas w prezencie. Jakie sytuacje wywołują u ciebie pośpiech? W jakich sytuacjach nie chcesz być opieszały?

Elżbieta słysząc Maryję potrafi ucieszyć się Jej odwiedzinami. Pod wpływem Ducha Świętego doświadcza radości, odczytuje znak poruszenia się dziecka w jej łonie i sama wypowiada słowa błogosławieństwa pod adresem odwiedzającej kuzynki: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Elżbieta doznaje zachwytu, widząc w jaki sposób spełniają się zamysły Boga na jej oczach. Jak w twoim życiu objawia się Duch Święty? Jakie uczucia wywołuje w tobie?

Hymn wielbiący Boga jest odzwierciedleniem tego, co gra w duszy Maryi. Ona potrafi w tej modlitwie wyrazić radość, potrafi uwielbić Boga za Jego miłosierdzie, potrafi dostrzec spełnienie obietnic, które Bóg złożył Jej przodkom. Młoda Maryja zna swoją tożsamość i zna swoją wartość w oczach Stwórcy. Spróbuj także ty w twojej historii życia znaleźć powody do wyrażenia wdzięczności Bogu i do uwielbienia Go.

Zadanie na dzisiaj:

Zrób dzisiaj dobry rachunek sumienia. Skoncentruj się na rzeczach, za które chciałbyś podziękować Bogu. Spójrz na historię swojej rodziny i na ostatnie lata. Pomyśl o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i że właśnie On ratuje grzeszników.

oprac. ks. Kamil Jan Kowalski