Medytacja Biblijna – Rodzina Jezusa – dzień VII

380
Biskup Henryk Tomasik. Biblia. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego. Uzdrów mnie w taki sposób, abym przez całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia, w pełni życia wiecznego.

Panie, Boże mój! Ty jesteś światłem dla niewidomych i siłą mocnych. Odkryj przede mną tajemnice Twego Słowa. Duchu Święty, daj mi głębsze zrozumienie Pisma, gdyż Ty przenikasz głębokości Boga i mojego serca.

Odczytanie fragmentu – Łk 8, 19-21:

„Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»”.

Rozważanie:

Kiedy z kimś jest się blisko, to można także powiedzieć drugiej osobie niewygodne słowa, bez obawy, że urażą lub zostaną źle zrozumiane. Z drugiej strony – krytyczne słowa to nie zawsze atak i nie trzeba obrażać się o wszystko. Nie zawsze usłyszymy słowa pochwały i zapewnienia, że jesteśmy we wszystkim dobrzy. Takie niewygodne słowa nieraz padały w stronę apostołów, np. „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”, „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Dzisiaj słowa wypowiedziane przez Jezusa do krewnych wydają się słowami nieuprzejmymi. Jednak one mają wskazać na coś więcej – jak ważne jest słuchanie Słowa Boga i życie tym Słowem. To Słowo sprawia, że stajemy się rodziną Jezusa. Zatem skoro znamy pragnienie Pana, aby przyjąć i wykonać to, co mówi, zróbmy to, o co nas prosi, zróbmy to, co potwierdzi, że jesteśmy krewnymi Jezusa Chrystusa. Jak reagujesz na krytyczne uwagi pod swoim adresem? Jak uważasz, co sprawia, że jesteś częścią rodziny Chrystusa?

Zadanie na dzisiaj:

Spróbuj dzisiaj nie odpowiadać złośliwością i atakiem na krytyczne słowa względem siebie.

ks. Kamil Jan Kowalski