Modlitwa poranna – dzień I

457
Modlitwa poranna. Pielgrzymka Radomska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

W imię Boże rozpoczynamy nasze tegoroczne pielgrzymowanie. Jesteśmy wspólnotą w drodze, której największym skarbem jest Bóg obecny w Kościele. Uwielbiajmy Go za ten dar Jego obecności pośród nas. U początku dzisiejszego dnia wzywajmy światła Ducha Świętego, abyśmy potrafili naszym życiem oddawać chwałę Bogu.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, dziękujemy Ci, że nie zostawiasz nas samych, ale nieustannie pobudzasz nas swoją łaską. Ty wiesz, że Cię kochamy, choć czasem nie znajdujemy słów, aby to wyrazić. Niech naszym uwielbieniem będzie chwila osobistej modlitwy w ciszy. Prosimy Cię, Panie, daj nam usłyszeć Twój głos.

[Osobista modlitwa w ciszy]

Ojcze nasz…

„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy” – czytamy w Liście do Hebrajczyków. Wiara jako łaska, jest zapewnieniem Boga o życiu wiecznym, jakie dla nas przygotował. Mocno wierzymy, że w „domu naszego Ojca jest mieszkań wiele”, dlatego z ufnością wołamy:

Wierzę w Boga.

Dziesięć Przykazań Bożych.

Pielgrzymujemy do naszej Matki na Jasną Górę. Każdy niesie do Jej stóp jakąś swoją intencję, jakiś fragment swojego życia. Wzywajmy opieki Maryi na dzisiejszy dzień i całe nasze życiowe wędrowanie:

Pod Twoją obronę…

(Oprac. ks. Michał Kopciński)