Medytacja biblijna – Matka i bracia Jezusa – dzień VI

364
Medytacja biblijna. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl
 • Modlitwa na rozpoczęcie medytacji:

Pieśń do Ducha Świętego.

Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, strzeż mojego skupienia zatrzymaj ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo, Która dałaś światu do czytania wieczne Słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś Świątynia Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie. Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy, rozważając je w sercu. Niewiasto Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana: Niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję.

 • Odczytanie fragmentu – Łk 8, 19-21:

„Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»”.

 • Rozważanie:

19: Matka Jego i bracia nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.

Anonimowy tłum jest przeszkodą w drodze do Jezusa. Tłum taki można określić jako ludzi bez relacji, któremu nie zależy na sobie nawzajem. Cechą tłumu będzie też obojętność, nierzadko naznaczona egoizmem i walką o swoje za wszelką cenę. Ojczyzna powinna zawsze być przestrzenią, gdzie relacje i troska o dobro wspólne będą nam pomagać być bliżej Jezusa.

  • Jak wygląda twoje budowanie relacji poza rodziną, czyli z sąsiadami, współpracownikami, przełożonymi?
  • Jak traktujesz ludzi, których przypadkowo spotykasz, na przykład na ulicy czy w podróży?

20: Twoja Matka i Twoi bracia chcą się widzieć z Tobą.

Doświadczenie Boga w sercu zawsze będzie prowadziło do spotkania z drugim człowiekiem, do szukania go. Człowiek został stworzony do relacji. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Popatrz teraz na swoje miejsce w społeczeństwie:

  • Co dają ci relacje z innymi ludźmi? Jak je przeżywasz?
  • W jaki sposób stwarzasz przestrzeń Bogu, by działał w twoich relacjach?

21: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

W tych słowach Jezusa widać jasno, że relacji z Nim nie buduje się tylko przez słuchanie Słowa Bożego, ale także przez czyn z niego wynikający. Jak powie św. Jakub: „Wiara bez uczynków jest martwa” (por Jk 2, 17). W życiu społecznym istotną rolę będzie odgrywała zasada pomocniczości i wzajemnej solidarności. Nie wystarczy tylko pięknie mówić o jedności, ale prawdziwe uczestnictwo w życiu społecznym będzie wiązało się z podejmowaniem konkretnych działań na rzecz dobra wspólnego.

  • Jak wygląda twoje zaangażowanie w życie społeczne? Co robisz dla swojego otoczenia i ludzi wśród których żyjesz?
 • Pieśń uwielbienia połączona z dziękczynieniem za doświadczenie Słowa Bożego.

(Oprac. ks. Michał Podsiadły)