Modlitwa poranna – dzień II

540
Modlitwa poranna. Pielgrzymka Radomska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

„Każdy wschód słońca, Ciebie zapowiada” – śpiewamy w popularnej pielgrzymkowej piosence. Bóg w swoim Synu przyszedł do nas jak Słońce wschodzące na wysokości. Prośmy na początku tego dnia, aby Chrystus raczył oświecić blaskiem swojej łaski nasze serca, spragnione Jego obecności.

Ojcze nasz…

Bóg pozostał wśród nas w sakramencie Eucharystii. W tym roku obficie rozważamy tajemnicę Mszy świętej. Św. Jan Chryzostom pisał: „Zastanów się, jak wielki zaszczyt cię spotkał, z jakiego stołu korzystasz. Karmimy się Tym samym, na którego z drżeniem patrzą aniołowie, a z powodu Jego blasku, nie odważają się spojrzeć Mu w twarz”. Panie Jezu Chryste, którego dotykają nasze usta podczas każdej Komunii Świętej, wyznajemy w Tobie jedynego Pana, jedynego Króla i Zbawiciela i z wiarą wołamy:

Wierzę w Boga…

Dziesięć Przykazań Bożych

Na pielgrzymim szlaku bardzo ważna jest intencja z jaką pielgrzymujemy. Codziennie podczas modlitw rozpoczynających nasz dzień musimy odpowiadać sobie na pytanie: po co idę? Co niosę w sercu? Co powiem, kiedy spojrzę w oczy mojej Matce Maryi? Bez odpowiedzi na te pytania pielgrzymka stanie się tylko pięknym wydarzeniem, religijnym rajdem pozbawionym głębi i zbawczego sensu. W chwili ciszy przedstawmy Bogu naszą intencję.

[Osobista modlitwa w ciszy]

Duchu Święty, odblasku chwały Ojca, który pojawiłeś się w Wieczerniku w znaku ognistych języków, Tobie powierzam intencję mojego pielgrzymowania. Przeniknij moje serce, które woła słowami modlitwy św. Johna Henry’ego Newmana:

„Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku, Wystarczy promyk dla jednego kroku”.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, czuwaj nad drogą mojego życia.

(Oprac. ks. Michał Kopciński)