Modlitwa i życzenia w dniu imienin Biskupa Henryka Tomasika

1258
Modlitwa i życzenia w dniu imienin Biskupa Henryka Tomasika. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Niech Maryja będzie Opiekunką i Orędowniczką wszelkich łask, które płyną dla Księdza Biskupa Henryka i dla wszystkich Solenizantów, których dzisiaj Bogu zawierzamy – mówił bp Marek Solarczyk podczas Mszy św. sprawowanej w radomskiej katedrze w dniu imienin Biskupa Henryka Tomasika.

W koncelebrze obok bp. Henryka stanęli bp Marek Solarczyk i bp Piotr Turzyński oraz grono kapłanów. Uczestników nabożeństwa powitał ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz parafii katedralnej.

– Papież Franciszek nazwał Eucharystię sercem Kościoła. Ilekroć ją sprawujemy, w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zanurzamy wszystko to, czym żyjemy. Dziś gromadząc się na Eucharystii, stajemy, by wraz z bp. Markiem, z bp, Piotrem, łącząc się z bp. Adamem, wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego, oraz ze wszystkimi, którzy są tu obecni w katedrze, modlić się w intencji Dostojnego Solenizanta, bp. Henryka Tomasika. Chcemy w tej ofierze Mszy św. prosić, by dobry Bóg obdarzał księdza biskupa Henryka obfitymi łaskami, zdrowiem i swoją opieką – powiedział ks. Krzysztof Ćwiek.

Homilię wygłosił bp Marek Solarczyk. Wspominając odczytaną w tym dniu ewangeliczną historię uzdrowienia przez Pana Jezusa w szabat człowieka z uschłą ręką zwrócił uwagę na zachowanie faryzeuszy i zwolenników Heroda oraz na nasze:

– Stanęli wobec Syna Bożego i nie skorzystali z tego wyjątkowego daru. Na widok znaku zareagowali agresją. Najpierw śledzili Go, żeby Go oskarżyć, a potem naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.  – mówił bp Marek i dodał:

– A my chcemy stanąć dziś z tą ufnością i z tą nadzieją, by ten czas naszej modlitwy, naszej refleksji był czasem otwartości naszego serca. By był czasem wrażliwości, która sprawi, że będziemy potrafili pójść z tą jasnością, z tą sprawnością, jak ten człowiek, którego ręka stała się znów sprawna. Bądźmy wspólnotą żywej obecności, miłości i łaski Boga oraz nie zapominajmy o tym, co niewidzialne, co jest tą wielką siła ducha. Niech Maryja będzie opiekunką Bożych dzieł w nas. Niech przynosi umocnienie i wytrwałość oraz wierność w przeżywaniu wiary przez nas. Niech będzie opiekunką i orędowniczką wszelkich łask, które płyną dla księdza biskupa Henryka i dla wszystkich solenizantów, których dzisiaj Bogu zawierzamy – mówił Biskup Radomski.

Bp Marek Solarczyk:

 

Na zakończenie Eucharystii życzenia w imieniu kapłanów złożył ks. kan. Czesław Wawrzyńczak, dziekan Dekanatu Radom-Południe i proboszcz parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. Przypomniał słowa wypowiedziane przez bp. Henryka Tomasika podczas ingresu do katedry radomskiej w 2009 roku, gdy jako nowy Biskup Radomski opisywał swój Kościół.

– To było opisanie Kościoła, który Ekscelencja przyniósł ze swej rodzinnej diecezji siedleckiej i który budował tutaj, jako ordynariusz radomski. Mówił wtedy Ksiądz Biskup, że wierzy w młodzież i ufamy, że tak jest nadal. Dziękujemy za tę ufność i wiarę, którą Ekscelencja obejmował nie tylko młodzież, ale wszystkich diecezjan. Dziękujemy za delikatność i wielką kulturę, kierowaną także w stronę kapłanów, ojcowską miłość, i wyrozumiałość, na którą – jak to dziś postrzegamy – nie zasługiwaliśmy i była niekiedy zbyt wielka. Życzymy Dostojnemu Solenizantowi przede wszystkim zdrowia, by nadal dzielnie posługiwał, by nadal był silny duchem. Życzymy, by ksiądz biskup był mocny potęgą wiary, silny nadzieją i miłością. Niech Ekscelencja czuje się nadal bardzo potrzebny i otaczany szacunkiem wszystkich – mówił  ks. Czesław Wawrzyńczak.

Po Mszy św. życzenia złożyli przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i organizacji kościelnych, a także samorządowcy i osoby prywatne.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.