Noworoczne spotkanie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych

558

Spotkanie odbyło się w niedzielę, 9 stycznia, w radomskim seminarium, a słuchaczy Szkoły Biblijnej odwiedził i pobłogosławił bp Marek Solarczyk.

Po dwóch wykładach w seminaryjnej auli św. Jana Pawła II, słuchacze szkoły przeszli na refektarz. Tu odbyło się noworoczne spotkanie z bp. Markiem Solarczykiem. Spotkanie rozpoczął śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”, po którym słowo powitania do zebranych wypowiedział rektor szkoły ks. dr Jacek Kucharski.

– Bp Marek Solarczyk pobłogosławił opłatki i skierował do wykładowców i słuchaczy Szkoły Biblijnej słowa życzeń. Podkreślał w nich niezwykłą wagę pogłębiania wiedzy biblijnej, a zwłaszcza kształtowania w sobie kultury biblijnej. Studiowanie Biblii pozwala nam jeszcze głębiej rozumieć sens i wagę tajemnicy Wcielenia Bożego Syna, a przez to stawać się dla siebie i innych żywym świadectwem zamieszkania Boga pośród nas. Wypowiedział słowa radości z faktu istnienia w diecezji radomskiej Szkoły Biblijnej, która prowadzona jest pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. – mówi ks. Jacek Kucharski.

Słowa życzeń wypowiedzieli m.in. przedstawiciele Szkoły Biblijnej. Podziękowali na początku za patronat jaki sprawuje Bp Marek nad Szkołą Biblijną. Życzyli Pasterzowi Diecezji, aby sam żyjąc pięknem Bożego Słowa na co dzień i wypowiadając za nie Panu Bogu słowa wdzięczności, prowadził powierzonych sobie wiernych do odkrywania Bożej miłości poprzez nieustanną lekturę i komentowanie Bożego Słowa.

– Słuchacze wręczyli Pasterzowi upominek, którym były sanie ze słodkim rzemieślniczo wykonanym piernikiem. Łamaniu się opłatkiem towarzyszył śpiew kolęd, których akompaniament zapewnił ks. prof. Andrzej Zarzycki – wykładowca muzyki i śpiewu w seminarium. – dodaje rektor Szkoły Biblijnej.

Ks. Jacek Kucharski zapoznał bp. Marka Solarczyka z siedmioletnią historią Szkoły Biblijnej dla Dorosłych.

– Istnieje ona od 2014 roku. Zapoczątkowały ją wykłady w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu w Sali Rycerskiej w podziemiach kościoła. Zaczynaliśmy od 25 słuchaczy, ale wkrótce okazało się, że zaczęło brakować miejsca dla coraz to nowych słuchaczy szkoły. Po dwóch latach zadecydowałem o przeniesieniu szkoły i poprosiłem władze seminarium, aby mogła ona funkcjonować w jego murach. W ciągu tych siedmiu lat doszliśmy do 120 słuchaczy. Wykładów i pracy szkoły nie przerwała  pandemia koronawirusa. Aby zapewnić ich ciągłość przeszliśmy na platformę Skype. Wykłady prowadzone zdalnie to nie to samo, co spotkania na żywo w seminarium. Cieszy nas zatem fakt, że dzisiaj, pomimo trudów sanitarnych tylu słuchaczy jest z nami. Aktualnie wykłady w szkole, poza mną, prowadzą: dr Leszek Wianowski, ks. mgr lic. Tadeusz Mazur, ks. mgr lic. Michał Faryna i ks. mgr Daniel Wiecheć. Stanowimy doskonały team, co czują i widzą nasi słuchacze. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Szkoła Biblijna dla Dorosłych to poza wykładami, kształtowaniem kultury biblijnej, wspaniała rodzina. Wszyscy czują się w Szkole bardzo dobrze, a tym samym jesteśmy wciąż otwarci na nowych słuchaczy. – podkreślał ks. Kucharski.

Można dołączyć do groma słuchaczy Szkoły Biblijnej dla Dorosłych. Znane są już plany wykładowe na nowy rok akademicki. Będzie to tematyka biblijnej rodziny.

Na koniec bp Marek Solarczyk pobłogosławił uczestników spotkania.

Warto dodać, że najbliższa niedziela – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – będzie przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego.