Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw (skrót: RCSM)

2268
Ruch Czystych Serc

Polecana do odmawiania małżonkom

Aby włączyć się do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, wystarczy pragnienie pójścia przez życie z Jezusem, któremu się przekazuje funkcję Głowy Rodziny. Zachęcamy małżonków do wspólnego pójścia do spowiedzi, a po przyjęciu Komu­nii świętej wspólnego odmówienia poniższej modlitwy zawierzenia RCSM:

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa, która jest naszym najcenniejszym skarbem. Tylko u Ciebie znajdziemy lekarstwo i siłę do pokony­wania wszelkich trudności i kryzysów. Dlatego przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., często przyjmować Komunię św. i uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Postanawiamy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, stron internetowych, programów ani filmów o treściach por­nograficznych, propagujących niewierność małżeńską i rozpustę. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia.

Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowa­nia naszych pobudzeń seksualnych i emocji, bezwarunkowej miłości do siebie nawzajem oraz do naszych dzieci. Prosimy Cię o odwagę w codziennym życiu,

abyśmy pomimo presji otoczenia unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość, abyśmy byli dla siebie nawza­jem wsparciem i pomocą. Przemieniaj nas na swój obraz i podobieństwo, byśmy mogli świadczyć o Twojej bezwarunkowej, przebaczającej i uświęcającej miłości.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: «Totus Tuus, Maryjo»! W Twoim Niepokalanym Sercu skła­damy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Amen.