Modlitwy o dar potomstwa

14718

Modlitwa o cud poczęcia

Panie Jezu, staję przed Tobą taka jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszyst­kim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.


Modlitwa o łaskę macierzyństwa

Maryjo, Matko Jezusa! Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata. Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś czym jest radość i ból macie­rzyństwa. Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek. Z ukochanym małżon­kiem nie możemy doczekać się upragnionego dzieciątka. Wierzę, że dziecko przychodzi na świat dlatego, że tego chce Bóg. Dlatego z głęboką wiarą i ufnością błagam Cię o wyproszenie u Stwórcy łaski macierzyństwa. Amen.


Modlitwa o dar potomstwa za przyczyną św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, prosimy, wstaw się za nami przed tronem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nas. Wypra­szaj potrzebne nam łaski i spraw, aby w naszych sercach zagościło tak długo wyczekiwane szczęście. Módl się za nami, święty Janie Pawle II!


Modlitwa o dar potomstwa za przyczyną św. Dominika Guzmana

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon, że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron. Spełń Ojcze to, coś przyrzekł w ostatnią godzinę i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę! Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystu­sową i uzdrów duszę tą niebiańską mocą. Spełń Ojcze to, coś przyrzekł… Niech

Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni. Spełń Ojcze to, coś przyrzekł…

Módlmy się: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej Prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasłu­gami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa za przyczyną św. Anny

Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą goto­wością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace. Proszę Cię, miłościwa Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszyst­kich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożyt­kiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.


Modlitwa o dar potomstwa za przyczyną św. Rity

Dobry Ojcze, Stworzycielu wszechświata, uznajemy, że wszystko, co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w nasze serce. Oddal od nas niepłodność i wszelką chorobę, która nie pozwala nam cieszyć się swoimi dziećmi. Daj nam, tak jak rodzicom św. Rity, radość z narodzin dziecka. Panie, Boże życia, udziel swojego światła naukow­com, by wynaleźli sposób leczenia bezpłodności i pomóż im traktować z wdzięcz­nością i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia. Panie, Boże Abrahama, który tak wiele razy dałeś rodzić niepłodnym, pobłogosław nasze małżeństwo i daj nam radość widzenia naszego domu przepełnionego szczęściem z obecności dziecka. Ojcze, przyjmujmy chętnie Twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki. Amen.


Modlitwa o dar potomstwa za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego

Panie Boże, dziękujemy Ci i chwalimy Cię za nasze życie małżeńskie, ponieważ wiemy, że połączyłeś w jedno nas przez Twojego Ducha Świętego. Wierzymy, że nasze życie małżeńskie to Twój plan wobec nas. To Ty pobłogo­sławiłeś pierwszej parze małżeńskiej mówiąc: „idźcie i rozmnażajcie się”. Jeste­śmy w związku małżeńskim od (…) lat i nie mamy dzieci / i nie możemy docze­kać się kolejnego dziecka. Ciebie, Boże, który formujesz dzieci w łonach matek i tchniesz w nie życie, prosimy o dar dzieci w naszym małżeństwie. Oddajemy Ci nasze zdrowie, modląc się, abyś uleczył wszystkie dolegliwości i choroby. Obiecujemy Ci, że wychowamy nasze dzieci w wierze i moralności chrześcijańskiej. Naszą modlitwę zanosimy do Ciebie przez wstawiennictwo św. Ojca Stani­sława Papczyńskiego, którego troska o życie są Tobie bardzo miłe. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.