Modlitwy poranne – dzień III

393
Modlitwa poranna. Pielgrzymka Radomska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

Dziś niedziela, dzień który szczególnie przypomina nam najważniejsze prawdy naszej wiary: śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Stańmy w pokorze przed naszym dobrym Bogiem i prośmy Go o to, czego najbardziej nam potrzeba.

Ojcze nasz…

Centralnym i najważniejszym punktem każdego pielgrzymkowego dnia jest Eucharystia, w czasie której jako wspólnota uczestniczymy w świętych obrzędach uobecniających Paschę Chrystusa. Zgromadzeni w jednym Kościele przyjmujemy Chleb Życia, aby umacniał nas w pielgrzymowaniu na ziemi. Przypomnijmy sobie i wspólnie wyznajmy prawdy, na których zbudowany jest nasz Kościół.

Wierzę w Boga…

Maryja weszła w historię zbawienia w sposób całkowicie wyjątkowy – to Jej została powierzona opieka nad Bogiem, który przyszedł jako małe dziecko. Polećmy Jej wszystkie dzieci, które czekają na swoje narodziny. Prośmy, aby zostały przyjęte z miłością i otwartością.

Zdrowaś Maryjo.

Pod Twoją obronę.

Tak, jak każdy krok na pielgrzymim szlaku przybliża nas do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze, tak każdy dzień naszego życia przybliża nas do ojczyzny w niebie. Prośmy Ducha Świętego, aby stale przymnażał nam wiary i na nowo rozpalał pragnienie spotkania z Panem Jezusem. Tak, żebyśmy mogli powtarzać za św. Pawłem: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1, 21).

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

(Oprac. Weronika i Łukasz Wlazły)