Modlitwy poranne – dzień VI

330

Znak krzyża świętego.

Zawsze, ilekroć przychodzimy do Jezusa, zostajemy obdarowani. Jego łaskawa obecność, sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia, powinny rodzić w nas wdzięczność. Na początku dzisiejszego dnia podziękujmy Bogu za wszystkie Jego dary, jakie codziennie otrzymujemy, a których często nie dostrzegamy: za dar życia, skarb wiary, zdrowie, naszych bliskich. W chwili ciszy, z głębi serca uwielbię Boga za Jego łaskawość.

[Osobista modlitwa w ciszy]

Ojcze nasz…

Przeżywamy rok poświęcony Eucharystii. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, łącząc duchowość Maryjną i przeżywanie Eucharystii, pisał w czasie pobytu w więzieniu, w Stoczku Warmińskim: „Maryjo, czuwaj nad tym, by Twój Syn, ilekroć zapragnie narodzić się w stajni mego serca, zawsze zastał tam Twoje niepokalane ramiona: niech osłonią Go i zabezpieczą przed brudem mej duszy. Czekałaś w Betlejem na przyjęcie Boga, oczekuj i w mojej duszy, aby nigdy Boże Narodzenie nie dopełniało się we mnie bez Ciebie”. Prośmy o żywą obecność Matki w naszym życiu. Niech wpatrywanie się w Jej czystość i pokorę pomoże nam zawsze godnie i z wiarą przystępować do Komunii Świętej.

Pod Twoją obronę…

Maryjo, prowadź nas do Jezusa i niech oczyma wiary dostrzegamy Go w codzienności, Jezusa – Błogosławiony Owoc Twojego żywota.

Wierzę w Boga.

Ufam Tobie, boś Ty wierny.

Boże, choć Cię nie pojmuję.

Dzisiaj przeżywamy dzień modlitw za Ojczyznę. Prośmy wspólnie, niech światło Bożego Ducha odnowi oblicze naszej polskiej ziemi, a wszystkim Polakom udzieli daru miłości, jedności i pokoju.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Królowo Polski, módl się za nami!

Oprac. ks. Michał Kopciński