Rocznica śmierci ks. prał. Edwarda Poniewierskiego

904
Śp. ks. Edward Poniewierski (1953-2021). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Rok temu, 2 lutego 2021 r., zmarł ks. prał. Edward Poniewierski, kanclerz kurii diecezji radomskiej, proboszcz radomskiej katedry i parafii MB Częstochowskiej, ojciec duchowny radomskich alumnów.

W pierwszą rocznicę śmierci ks. Edwarda Poniewierskiego Mszy św. w radomskiej katedrze przewodniczył bp Henryk Tomasik.

Grób proboszczów parafii katedralnej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja/radom.pl

Podczas wizyty w kurii Bp. Marka Solarczyka. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Ks. Edward Poniewierski urodził się 9 września 1953 r. w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego w Sandomierzu.

Był wikariuszem w parafiach Kuczki i św. Jana Nepomucena w Przysusze. Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po reorganizacji Kościoła w Polsce bullą papieską z 25 marca 1992 r., został inkardynowany do nowo utworzonej Diecezji Radomskiej. Przez kilka lat pełnił posługę ojca duchownego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a następnie w Radomiu, a także był kierownikiem duchowym księży i diecezjalnym dyrektorem Unii Apostolskiej Kapłanów.

Jako proboszcz duszpasterzował w parafiach: św. Idziego w Suchej (1995), Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu (1996-1999) oraz w parafii katedralnej pw. Opieki NMP w Radomiu (2002-2013).

Dwukrotnie pełnił funkcję Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej: pierwszy raz w latach 1999-2002, powtórnie od roku 2013. Pełnił również funkcję rzecznika prasowego radomskiej Kurii. Bp Henryk Tomasik ustanowił go wikariuszem generalnym.

W dniu 7 marca 1991 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły konkatedralnej w Radomiu, a 24 czerwca 2004 roku otrzymał godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II zostając prałatem.

W 2017 roku został laureatem radomskiej Nagrody Św. Kazimierza, która jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, popularyzację dziedzictwa kulturowego i historii miasta Radomia.

Od grudnia 2018 roku był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza, który prowadzi Diecezja Radomska.

Zmarł 2 lutego 2021 roku w 68. roku życia i 43. roku kapłaństwa. Został pochowany w grobowcu proboszczów katedralnych na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu.