Msza Krzyżma w radomskiej katedrze

2831

W Wielki Czwartek przed południem bp Henryk Tomasik przewodniczył Mszy Krzyżma w katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu. W czasie liturgii pobłogosławione zostały oleje chorych i katechumenów oraz poświęcony olej na Krzyżmo, a zebrani kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

Do koncelebrujących Mszę Krzyżma biskupów Adama Odzimka i Piotra Turzyńskiego oraz do blisko 300 kapłanów Diecezji Radomskiej homilie wygłosił bp Henryk Tomasik. Rozważając tajemnicę kapłaństwa, ordynariusz radomski przypomniał wzory błogosławionych radomskich kapłanów – męczenników II wojny światowej, których 20 lat temu wyniósł na ołtarze św. Jan Paweł II: ks. Franciszka Rosłańca, ks. Bolesława Strzeleckiego, braci: ks. Stefana i ks. Kazimierza Grelewskich oraz ks. Kazimierza Sykulskiego.

– “Kościół potrzebuje kapłanów, którzy potrafią być mistrzami życia duchowego, doświadczonymi przewodnikami w mądrym rozpoznawaniu tego co jest dobre i tego co jest słuszne” – powiedział kard. Amato podczas beatyfikacji ks. Michała Sopoćki… W świecie fałszywych proroków, którzy reklamują powierzchowne recepty życiowe, kapłan z pokorą i wytrwałością musi pełnić misje pasterza dusz ludzkich, praktykując prawdziwe ojcostwo duchowe. To przepiękna perspektywa i bardzo trudne zadanie. Potrzebuje mocy i o te dary Nieba prosimy dzisiaj dla każdego kapłana.

Dziękował także ludziom świeckim, którzy przez modlitwę i zaangażowanie w życie parafii, wspierają duszpasterzy i podejmują współodpowiedzialność za Kościół. Podziękował również kapłanom za czas Wielkiego Postu, szczególnie za organizacje rekolekcji i posługę sakramentalną w konfesjonale.

– Modlimy się za każdego z nas, o dar wierności Chrystusowi. Aby serce każdego kapłana było podobne do serca do Chrystusa, który „umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował” – powiedział biskup Henryk Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Msza Krzyżma to również liturgia poświęcenia i pobłogosławienia olejów, których używa się do sprawowania sakramentów. Po Modlitwie Eucharystycznej bp Tomasik pobłogosławił olej chorych i olej katechumenów, a po Komunii św. poświęcony został olej na Krzyżmo. Oleju chorych używa się podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Krzyżmem namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych oraz ręce wyświęcanych kapłanów; olej ten służy również do namaszczenia ścian nowego kościoła oraz nowego ołtarza. Olej katechumenów został pobłogosławiony dla środowiska wiernych związanych z liturgią w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; w tej liturgii podczas chrztu używa się również tego oleju.

Pod koniec Mszy Krzyżma życzenia biskupom i kapłanom złożyła delegacja sióstr zakonnych i katechetów świeckich, a w imieniu księży życzenia złożył ks. Jacek Mizak, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

– Te życzenia wypowiadamy w szczególnym roku, roku złotego jubileuszu kapłaństwa księdza biskupa ordynariusza i księdza biskupa Adama Odzimka. Niech Chrystus wzmacnia wasze siły duchowe i fizyczne, niech udziela wam swojej mocy, abyście dla powierzonego sobie ludu i dla nas, kapłanów, nadal byli przewodnikami i Bożymi pasterzami, którzy nam towarzyszą, umacniają nas i wskazują nam drogę. A ten podwójny jubileusz będziemy świętowali już za niecałe dwa miesiące – powiedział.

ks. Jacek Mizak, życzenia:

 


Zdjęcia: ks. Zbigniew Niemirski / FOTO Gość i al. Dawid Bukalski / WSD Radom

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.