Bp Henryk Tomasik: Udział we Mszy św. to przywilej i zaszczyt

1124
Bp Henryk Tomasik obmył nogi 12 mężczyznom (2019). Foto: Marta Deka / FOTO Gość

Bp Henryk Tomasik przewodniczył wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku w radomskiej katedrze. Podczas Mszy św. sprawowanej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, biskup obmył nogi 12 mężczyznom.

W homilii ordynariusz przypomniał słowa św. Jan Paweł II z encykliki Redemptor hominis, w której Eucharystię nazywa Sakramentem-Ofiarą i Sakramentem-Komunią, i Sakramentem-Obecnością.

– Eucharystia jest ofiarą Chrystusa, jest także ofiarą Kościoła. To właśnie na mocy sakramentu chrztu świętego, ale przede wszystkim misji, którą Pan Jezus powierzył Apostołom: „To czyńcie na moją pamiątkę”, cały Kościół składa Bogu Ojcu Syna Bożego w ofierze. Od momentu chrztu świętego każdy z nas uczestniczy w największym przywileju, który nosi nazwę: królewskie kapłaństwo. Jest to przywilej uczestnictwa w Eucharystii i możliwość uczestnictwa w ofiarowywaniu Chrystusa Bogu Ojcu. Udział we Mszy św. jest przywilejem, jest zaszczytem. Szkoda, że wielu z naszych braci traktuje niedzielną Mszę św. tylko jak obowiązek, albo oddala ją gdzieś na margines swoich zajęć. A to jest największy przywilej chrześcijanina – mówił bp Henryk Tomasik.

A rozważając gest umycia nóg bp Tomasik przypomniał o pokorze i miłości Zbawiciela.

– „Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował” – to proste stwierdzenie św. Jana jest doskonałą syntezą tego, co uczynił Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Pokorne umycie nóg. Zbawiciel świata, wcielony Syn Boży klęka przed uczniami i w symboliczny sposób objawia swoją pokorę przez to umywanie nóg. To umywanie ma bardzo głęboki sens. „Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował” i pozostawił dla nich dwa cenne dary. Przypominał: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” i ta zapowiedź została w przepiękny sposób zrealizowana w wielkim darze Wieczernika. To kapłaństwo i Eucharystia. – mówił ks. biskup.

Msza Wieczerzy Pańskiej była też okazją do podziękowania wszystkim, którzy modlą się za kapłanów; biskup prosił też by modlitwa ta trwała nieustannie.

– To jest szczególny dar, który w naszych czasach możemy składać Panu Bogu – dar współpracy wiernych świeckich i duszpasterzy. Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszych kapłanów – powiedział ordynariusz.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

Na zakończenie Wielkoczwartkowej Liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony został do Kaplicy Adoracji zwanej „Ciemnicą”.