Msza Wieczerzy Pańskiej w radomskiej katedrze

670
Bp Henryk Tomasik przenosi Najświętszy Sakrament do "ciemnicy". Foto: M. Nowakowska / Radio Plus Radom

– Miłość szuka znaków, miłość wyraża się w różny sposób. Chrystus podczas tej Ostatniej Wieczerzy ukazuje te najważniejsze znaki potwierdzające Jego miłość. – mówił biskup-senior Henryk Tomasik podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. Wraz z nim w Eucharystię rozpoczynającą Święte Triduum Paschalne w radomskiej katedrze celebrowali bp Marek Solarczyk i ks. Krzysztof Ćwiek.

W liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej znajduje się obrzęd umycia nóg. Nawiązuje on do odczytywanego w Wielki Czwartek fragmentu Ewangelii wg św. Jana. Jednak w związku z  ograniczeniami sanitarnymi obrzęd ten został pominięty. W homilii bp Henryk Tomasik przypomniał ten gest Jezusa wobec apostołów przypominając Jego pokorna miłość.

– Miłość szuka znaków, miłość wyraża się w różny sposób. Chrystus podczas tej Ostatniej Wieczerzy ukazuje te najważniejsze znaki potwierdzające Jego miłość – tę pokorną miłość, która spowodowała, że Chrystus pochylił się nad swoimi uczniami umywając im nogi. Ale kulminacyjnym momentem tej miłości będzie OFIARA. Zanim dokona się ofiara na krzyżu, Chrystus ustanawia Najświętszą Ofiarę – Eucharystię. Dziś wspominamy ten niezwykły dar Bożej miłości i związany z tym sakramentem – sakrament kapłaństwa. – mówił bp Henryk.

Kończąc homilie bp Tomasik przywołał słowa św. Pawła z drugiego czytania, przypominające ustanowienie Eucharystii i postawił trzy pytania:

– Przyjmujemy te słowa św. Pawła jako dodatkową zachętę, aby odpowiedzieć na te trzy wymiary Eucharystii: Eucharystia jest sakramentem-ofiarą, komunią i obecnością. Jest to także zachęta do odpowiedzi na trzy bardzo proste pytania. Na ile jest w moim życiu duch ofiary w łączności z ofiarą Chrystusa? Na ile jestem człowiekiem jedności budującym Chrystusowy Kościół? I jak odpowiadam na wielką tajemnicę Chrystusa, który powiedział: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”? – zakończył bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Msza Wieczerzy Pańskiej nie kończy się błogosławieństwem kapłana, ale przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy” – ołtarza adoracji – na pamiątkę pojmania Jezusa w Ogrójcu i Jego uwięzienia przed wielkopiątkowym procesem, męką i śmiercią. Wymownym znakiem jest również otwarte i puste tabernakulum, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament oraz ogołocone z dekoracji i obrusów ołtarze.


Zdjęcia: Monika Nowakowska (Radio Plus Radom) i ks. Stanisław Piekielnik (www.diecezja.radom.pl)