Nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego – 2021/2022

678
Gra na organach. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Diecezjalne Studium Organistowskie przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2021/2022.

 • Warunki przyjęcia:
  • podanie,
  • życiorys,
  • opinia od Księdza Proboszcza,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,
  • kserokopia świadectwa szkoły muzycznej, ogniska muzycznego itp., jeśli do takich kandydat uczęszczał
  • dwa zdjęcia.

Egzamin wstępny – informacyjny odbędzie się 27 września 2021 roku o godzinie 9.00

Kandydaci legitymujący się świadectwem ze szkoły muzycznej mogą rozpocząć naukę od 2 lub nawet 3 roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 48 36 56 228.

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu jest zarejestrowaną szkołą niepubliczną i zostało wpisane w Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Urzędu Statystycznego wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z nr 8042B.

 • Nauka w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Radomiu trwa 5 lat, a obowiązkowe zajęcia w odbywają się:
  • rok I i II – w każdy poniedziałek i wtorek
  • rok III, IV i V – wtorek i środa
 • Kontakt:
  • adres: ul. B. Prusa 6, 26-600 Radom,
  • tel. +48 48 36 56 228

ks. Wojciech Szary
Dyrektor D.S.O. w Radomiu