Nowe podręczniki do religii w roku szkolnym 2021/22

1644
`Okładki nowych podręczników do religii. Grafika: www.diecezja.radom.pl

W mijającym roku szkolnym (2020/21) uczniowie klas I i V szkoły podstawowej oraz klas I liceum i technikum zapoznali się z nowymi podręcznikami do religii katolickiej. W nowym roku szkolnym (2021/22) uczniowie ci otrzymają nowe podręczniki: do klasy II i VI szkoły podstawowej oraz klasy II liceum i technikum. Nowe podręczniki są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programem nauczania religii 2018 r.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej  w nowym roku szkolnym pozostają bez zmian. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że sukcesywnie w kolejnych latach będą wprowadzane nowe podręczniki do kolejnych klas.

Podręczniki przygotowane są pod redakcją ks. dr. hab. Stanisława Łabendowicza, profesora KUL i dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Radomskiej.

Jak podaje wydawca, czyli Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej (https://katechizmy.com.pl):

  • „Pakiety edukacyjne:
   • Są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programem nauczania religii 2018 r. (nowa wersja)  oraz z Programem nauczania religii z 2010 r. (stara wersja);
   • Zostały zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski;
   • Mają na uwadze charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym;
   • W przekazie treści uwzględniają wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, moralny i religijny ucznia;
   • Poprzez nowatorską strukturę jednostki katechetycznej, z akcentowaniem większej aktywności uczniów, są atrakcyjne i pomocne zarówno dla katechety jak i dla ucznia;
   • Dzięki bogatej szacie graficznej oraz dobrze wkomponowanym obrazom biblijnym i rycinom oraz fotografiom stają się ciekawsze i bliższe uczniom, a przez to inspirują do refleksji i kreatywnego myślenia;
   • Zawierają płyty multimedialne, na których są opowiadania, teksty Pisma św., refleksje modlitewne i piosenki, oraz ćwiczenia, które aktywizują i urozmaicają przebieg lekcji.”
  • Zobacz „Katalog”: >>TU<<

A oto tytuły i numery podręczników, które obowiązują w Diecezji Radomskiej:

 • PRZEDSZKOLE 
  •  „Kochamy dobrego Boga” nr programu AZ-0-01/10
   • 3- i 4-latki – „Pan Bóg kocha dzieci” – AZ-01-01/10-RA-2/12
   • 5-latki  – „Jesteśmy dziećmi Bożymi” – AZ-03-01/10-RA-1/11
   • 6-latki (Kl. „0”) – „Jezus mnie kocha” – AZ-03-03/2-0
 • SZKOŁA PODSTAWOWA
  • NOWY – „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” – nr programu AZ-1-01/18
   • Klasa I – „Bóg naszym ojcem” –  AZ-11-01/18-RA-1/20, 
   • Klasa II – „g daje nam swojego Syna – Jezusa” – AZ-12-01/18-RA-15/21
  • „W drodze do Wieczernika” nr programu AZ-1-01/10
   • Klasa III – „Przyjmujemy Pana Jezusa” – AZ-13-01/10-RA-5/14
  • „Poznaję Boga i w Niego wierzę”nr programu AZ-2-01/10
   • Klasa IV – „Jestem chrześcijaninem” – AZ-21-01/10-RA-1/13
  • NOWY – „Bóg kocha i zbawia człowieka” – nr programu AZ-2-01/18
   • Klasa V – „Bóg poszukuje człowieka” – AZ-21-01/18-RA-2/20
   • Klasa VI – „Jezus Chrystus nas zbawia – AZ-22-01/18-RA-14/21
  • „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr programu AZ-3-01/10
   • Klasa VII (dawna I gim.) –Spotkanie ze Słowem” – AZ-31-01/10-RA-6/13
   • Klasa VIII (dawna II  gim.) – „Aby nie ustać w drodze” – AZ-32-01/10-RA-10/13
 • LICEUM I TECHNIKUM
  • po kl. VIII szkoły podstawowej
   • NOWY – „Z Bogiem w dorosłe życie” – nr programu AZ-3-01/18
    • Klasa I liceum i technikum – „W poszukiwaniu wiary i wolności” – AZ-31-01/18-RA-3/20
    • Klasa II liceum i technikum – „W poszukiwaniu wiary i nadziei”AZ-32-01/18-RA-24/21 (w przygotowaniu)
   • „Świadek Chrystusa” nr programu AZ-4-01/10
    • Klasa III liceum i technikum – „Świadectwo miłości społecznej” – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)
  • po kl. III gimnazjum
   • „Świadek Chrystusa” nr programu AZ-4-01/10
    • Klasa III liceum i IV technikum – „Świadek Chrystusa w rodzinie” – AZ-43-01/10-RA-3/15
    • Klasa III technikum – „Świadectwo miłości społecznej” – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

Podręczniki i pomoce katechetyczne będą dostępne m.in. w Księgarni Św. Kazimierza w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).

Księgarnia Św. Kazimierza w Radomiu