Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Diecezji Radomskiej

1422
Ks. Bernard Kasprzycki. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– W sobotę, 5 października, odbędzie się uroczysta inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Diecezji Radomskiej w ramach Pielgrzymki Rodziny Różańcowej do MB Królowej Różańca Św. w Wysokim Kole. – informuje ks. Bernard Kasprzycki i zaprasza do wzięcia udziału.

Papież Franciszek, z okazji 100-lecia Listu apostolskiego „Maximum illud” Benedykta XV, ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Tematem NMM są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

– Myślą Papieża jest, by zachęcić wszystkich chrześcijan do poznawania i podejmowania odpowiedzialności za misje. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny to ewenement w skali historii i świata – ogłoszony po raz pierwszy w dziejach i skierowany do chrześcijan we wszystkich krajach świata. Jego idea jest prosta i globalna – chrześcijańska miłość ma czynić świat lepszym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców. Papież Franciszek zachęca, aby ten wyjątkowy czas stał się okazją do poznania bliżej problemów mieszkańców krajów misyjnych i podjęcia realnych działań – podążenia za herosami, którzy swoje życie poświęcili niesieniu Dobrej Nowiny. Z racji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przesyłam Przewielebnym Kapłanom, Katechetom i wszystkim Przyjaciołom Misji najserdeczniejsze życzenia. – mówi ks. Bernard Kasprzycki, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Radomskiej.

Uroczysta inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Diecezji Radomskiej odbędzie się w ramach Pielgrzymki Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Tam Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył Biskup Radomski Henryk Tomasik.

Po Mszy św. dla wszystkich członków Żywego Różańca i Współpracownikom Misji zagra i zaśpiewa Zespół „Karabanio” z Radomia.

Ważnym punktem obchodów NMM będzie Niedziela Misyjna, która przypada 20 października. Tego dnia w kościele stacyjnym w Zwoleniu (pw. Podwyższenia Krzyża) Mszę Świętą w intencji misji i misjonarzy będzie odprawiał Bp Piotr Turzyński.

Ks. Kasprzycki zachęca również do materialnego mieszkańców krajów misyjnych.

– Miesiąc Misyjny jest okazją do uwrażliwienia wszystkich a szczególnie dzieci i młodzież na potrzeby biedniejszych ludów. Dziękując za dotychczasową ofiarność serdecznie proszę Przewielebnych Księży Proboszczów, Prefektów i Katechetów o przeprowadzenie zbiórki środków czystości: proszków do prania, mydeł, pasty do zębów oraz przyborów szkolnych. –mówi ks. Kasprzycki.

Dary prosimy dostarczyć na furtę Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu lub do radomskiej Kurii.

Z Diecezji Radomskiej w krajach misyjnych pracują m.in. ks. Mirosław Bujak (Kamerun), ks. Jarosław Wasilewski (RPA), ks. Szymon Sieczka i ks. Piotr Stępień (Brazylia), ks. Dariusz Stańczyk (Rosja) oraz misjonarki świeckie: Małgorzata Strzelecka (Zambia) i Anna Tomala (Tanzania). Wspomnieć należy również kapłanów pracujących w innych krajach: ks. Krzysztof Wilk i ks. Michał Machnio (Ukraina), ks. Artur Chruślak (Mołdawia), ks. Tadeusz Kaczan (Białoruś).