Nominacje kanonickie – c.d.

1179
Krzyż kanonicki z orłem i św. Kazimierzem. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Bp Henryk Tomasik przyznał godności kanonickie kolejnym kapłanom zasłużonym dla Diecezji Radomskiej. Wśród nominowanych są m.in. dwaj księża odpowiedzialni za formację w radomskim seminarium.

Podczas spotkania wigilijnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu nominacje kanonickie z rąk bp. Tomasika otrzymali ks. Paweł Gogacz (prefekt WSD w Radomiu) i ks. Grzegorz Tęcza (ojciec duchowny). Pierwszy został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej, a drugi – Kapituły Ostrobramskiej. Kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Radomiu został również ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Bp Tomasik ustanowił kanonikami księży proboszczów:

  • ks. Marek Rosiński (proboszcz parafii w Modliszewicach) został kanonikiem honorowym w Kapitule Kolegiackiej św. Mikołaja w Końskich,
  • ks. Wincenty Chodowicz (proboszcz parafii w Odrowążku) i ks. Stanisław Pudzianowski (proboszcz parafii w Klwowie) kanonikami honorowymi w Kapitule Kolegiackiej św. Bartłomieja w Opocznie,
  • ks. dr Dariusz Karasek (proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Radomiu) i ks. dr Marek Adamczyk (proboszcz parafii św. Jadwigi w Radomiu) zostali kanonikami honorowymi w Kapitule Katedralnej w Radomiu.

Dzień wcześniej nominacje na kanoników honorowych odebrali ks. dr Tomasz Herc i ks. mgr lic. Marcin Rogala, a kanonikiem gremialnym został ks. dr Szymon Pikus.