XII. Tydzień Biblijny i IV. Narodowe Czytanie Pisma Świętego

956

W dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 r.  przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II: Niedzielę Biblijną (26 kwietnia br.), XII. Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz IV. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.  W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia wiecznego” (por. J 6, 35-36).

– Gorąco zachęcam, aby ten czas, gdy w Ojczyźnie i świecie przeżywamy dotkliwą epidemię, która burzy nasze ludzkie plany i rodzi niepokoje o przyszłość, wypełniła pogłębiona lektura Ewangelii według św. Mateusza. Niech z tej lektury płynie dla nas umocnienie wiary i ufności. Przyjmijmy z wiarą słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet: „Nie bójcie się!” (Mt 28,10). Niech naszą codzienność wypełnia zapewnienie Chrystusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). Na przepełnione obecnością zmartwychwstałego Pana, w Jego słowie i Chlebie życia, gorliwe przeżywanie Niedzieli i Tygodnia Biblijnego oraz Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego indywidualne i w rodzinach, udzielam pasterskiego błogosławieństwa. – napisał Biskup Henryk Tomasik w okolicznościowym Komunikacie.

Z racji na trwającą epidemię i wprowadzone ograniczenia z udziałem wiernych, Radio Plus Radom i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej zaprasza na cykl audycji radiowych w ramach XII. Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

  • Niedziela 26 kwietnia (godz. 13.30)Jerozolimski Wieczernik świadek pierwszej Eucharystii (ks. dr Jacek Kucharski)
  • Poniedziałek 27 kwietnia (godz. 19.30)Elementy żydowskiej Paschy w czasie Ostatniej Wieczerzy (ks. lic. Michał Faryna)
  • Wtorek 28 kwietnia (godz. 19.30)Eucharystia a zmartwychwstanie (dr Leszek Wianowski)
  • Środa 29 kwietnia (godz. 19.30)Tabgha -świadek cudu rozmnożenia chleba (ks. dr Jacek Kucharski)
  • Czwartek 30 kwietnia (godz. 19.30) Jak przeżywać Eucharystię? Wskazania św. Pawła Apostoła (ks. mgr Damian Janiszewski)
  • Piątek 1 maja (godz. 19.30)Duchowość eucharystyczna człowieka świeckiego (dr Leszek Wianowski)
  • Sobota 2 maja (godz. 7.30)Eucharystia sercem życia wiary. Ks. Kard. Stefan Wyszyński o Eucharystii (ks. mgr Daniel Wiecheć)

Do włączenia się w przeżywanie XII. Tygodnia Biblijnego zachęca ks. Jacek Kucharski, Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II:

– Niedziela Biblijna (26 kwietnia br.), w tym roku Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, podobnie jak cały Tydzień Biblijny jest wielkim świętem Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego czasu. Gorąco zachęcam do włączenia się w przeżywanie Tygodnia Biblijnego nie tylko duszpasterzy, ale w sposób szczególny członków Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, studentów-uczniów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszystkich katechizujących w placówkach oświatowych wszystkich poziomów. Zachęcam do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl oraz naszej diecezjalnej strony www.radom.biblista.pl, gdzie są przygotowane materiały pomocnicze. – zachęca ks. Jacek Kucharski.