Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

1548
Małżeństwo. Jasna Góra. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ma miejsce podczas Mszy świętej. Po homilii Ksiądz rozpoczyna:

Celebrans: Czcigodni małżonkowie! [Przed 10-ciu, 25-ciu, 50-ciu laty] zawarli­ście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chry­stusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Ponawiając dziś we wspólnocie małżeńskiej to ślubowanie, tak jak w dniu ślubu, wezwijmy pomocy Ducha Świętego.

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę. zesłać racz, Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan, I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Światem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świata wlej,

I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy swej.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był,

Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

C: Kochani małżonkowie i rodzice podajcie sobie teraz prawe dłonie i odnówcie swoje ślubowanie powtarzając za mną te słowa:

Najpierw mówią mężowie:

Żono – mając Boga w sercu * w obecności Kościoła i naszych dzieci * ponawiam wobec Ciebie * swoje śluby małżeńskie: * Jeszcze raz ślubuję Ci miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. * Dołożę starań, * by w naszym życiu rodzinnym * przebywał Chrystus. * Niech Bóg nam błogosławi. Amen.

Teraz powtarzają żony:

Mężu – mając Boga w sercu * w obecności Kościoła i naszych dzieci * ponawiam wobec Ciebie * swoje śluby małżeńskie: * Jeszcze raz ślubuję Ci miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. * Dołożę starań, * by w naszym życiu rodzinnym * przebywał Chrystus. * Niech Bóg nam błogosławi. Amen.

C: Módlmy się: Boże, pobłogosław i uświęć Twoich poddanych, którzy się miłują; a te obrączki, oznaczające wierność, niech pobudzają ich do wzajemnej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

Dialog rodzinny

C: Na znak miłości, szacunku i dobroci, mężowie ucałują rękę i obrączkę swojej żony. Drogi mężu, ojcze, tym gestem ucałowania ręki swej żony powiedz Jej:

W imieniu wszystkich mężów mówi jeden mężczyzna.

 • Dziękuję Ci Najdroższa – za nasze udane, zdrowe dzieci.
 • Dziękuję Ci za tyle nieprzespanych nocy, gdy dziecko budziło się, gdy miało kaszel, gdy słabowało, gdy chorowało.
 • Dziękuję Ci, Kochana, za smaczny obiad i za czyste zadbane koszule. I za twoją troskę o nasz dom, by było radośnie, ciepło i szczęśliwie.
 • Dziękuję Ci za to, że zapominasz często o sobie, by tylko dzieciom i mnie było dobrze.
 • Jestem Ci wdzięczny za te nasze szczęśliwe lata.
 • Dziękuję Ci, że jesteś dobrym sercem i Aniołem Stróżem całej naszej rodziny.
 • Całując Twą dłoń chcę Cię przeprosić za moje nerwy i niepotrzebne kłótnie.
 • Przepraszam cię za późniejsze i czasem „zawiane” powroty z pracy.
 • Przepraszam, że czasem byłem szorstki i zacięty w „cichych dniach”.
 • Przepraszam za to, że nie zawsze przykładałem się do wychowania naszych dzieci.
 • Za Twoje łzy i smutne dni – przepraszam serdecznie – zobaczysz – od dziś będę lepszym, czulszym, spokojniejszym. Dla Ciebie będę kochającym mężem, dla dzieci będę troskliwszym ojcem.

C: Ale i Ty, Kochana Żono i Matko, drgnieniem serca powiedz teraz swemu mężowi:

W imieniu wszystkich żon mówi jedna kobieta.

 • Ja także dziękuję Ci Kochany, za twoją dobroć, za twoją cierpliwość, za twoją pracowitość.
 • Dziękuję za każdy dzień troski, za każdy czuły gest, za twoje zapatrzone, zako­chane oczy.
 • Przepraszam za gwałtowne wybuchy, za moje „humorki”, za gderliwość, która czasem na pewno cię męczyła.
 • Przepraszam za niepotrzebne i szorstkie słowa. Przepraszam za przekleństwa, które czasem mi się wyrwały.
 • Przepraszam za to, co było niepotrzebne, niewłaściwe i złe.
 • Obiecuję Ci, że teraz będę spokojniejsza, radośniejsza, że nie będę czepiać się drobiazgów nic nie znaczących.
 • Dzieciom i Tobie będzie teraz lepiej przy mnie – obiecuję ci to.

Propozycje do modlitwy powszechnej

C: Bóg w Swojej opatrzności nas miłuje i wzywa do uczestnictwa w swoim planie zbawienia, niech wysłucha naszych modlitw za Kościół i całą ludzkość. Błagajmy zatem miłosiernego Boga:

 • Módlmy się za papieża (…), by wspierany przez Ducha Świętego, potrafił coraz bardziej odsłaniać współczesnemu człowiekowi zamysł Boga dotyczący powołania do małżeństwa. Ciebie prosimy.
 • Módlmy się za wszystkich małżonków naszej parafii, a szczególnie tych, któ­rzy obchodzą dzisiaj swój jubileusz, aby Duch Święty odnowił ich w łasce sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy.
 • Módlmy się za małżeństwa przeżywające kryzys; niech modlitwa i cierpliwość w poszukaniu woli Bożej, uchronią ich zagrożoną miłość. Ciebie prosimy
 • Módlmy się za wszystkie nasze rodziny, aby panowała w nich zgoda, pokój, czystość, miłość oraz szacunek do życia i do pracy. Ciebie prosimy.
 • Módlmy się za pary żyjące bez ślubu, by Bóg w swoim miłosierdziu odsłonił przed nimi tajemnicę sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy.
 • Módlmy się za narzeczonych, aby w ich sercach, myślach i uczuciach było tylko to, co uzdolni ich do bycia bezinteresownym darem dla siebie. Ciebie prosimy
 • Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby zachodzące w nich przemiany kulturowe i ekonomiczne owocowały przebaczeniem, cierpliwością i solidarnością z ubo­gimi. Ciebie prosimy.
 • Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej świątecznej Eucharystii, abyśmy posłuszni przykazaniom Bożym trwali mocni w wierze i wyznawali ją przez prawdziwie chrześcijańskie życie. Ciebie prosimy.

C: Wszechmogący Boże, tchnienie Twojego Ducha ożywia i umacnia wszystko. Wejrzyj na nasze błagania i odnów oblicze ziemi, na której żyjemy dzięki Twojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Po odmówieniu Ojcze nasz…

Celebrans opuszcza „Wybaw nas…” i zwrócony do małżonków, z rękami rozłożo­nymi mówi:

C: Wysławiamy Ciebie, Boże, Stwórco wszechrzeczy. Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, * aby stanowili wspólnotę życia i miłości. * Dzięki Ci skła­damy za to, że raczyłeś pobłogosławić rodzinnej wspólnocie, * którą założyli Twoi słudzy tu obecni, aby była obrazem jedności Chrystusa i Kościoła. * Wejrzyj na nich dzisiaj łaskawie * i skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach i tru­dach życia, nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, * pomnażaj ich miłość, * utrwalaj między nimi więź pokoju, * aby (razem z gronem dzieci i wnuków, które ich otaczają) * cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Błogosławieństwo końcowe

C: Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu.

W: Amen.

C: Bądźcie szczęśliwi jako rodzice f i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.

W: Amen.

C: Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, f aby stroskani i ubo­dzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wieku­istego domu Boga.

W: Amen.

C: Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

W: Amen.