Odpusty za zmarłych w dniach 1-8 listopada

1441
Nagrobek. Cmentarz - ul. Limanowskiego, Radom. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W dniach od 1 do 8 listopada Kościół daje nam niezwykłą szansę pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Jest to dar odpustu zupełnego.

Jeśli go zyskamy i ofiarujemy za konkretnego zmarłego, wypraszamy dla niego całkowite darowanie kar czyśćcowych i możliwość dostania się do nieba.

Każdego dnia możemy zyskać jeden odpust zupełny i ofiarować za jednego zmarłego. W dniu Wszystkich Świętych lub Dniu Zadusznym wystarczy odwiedzić kościół lub kaplicę i pomodlić się za zmarłych oraz spełnić zwykłe warunki zyskania odpustu. Odpust za zmarłych można zyskać także w dniach 1-8 listopada za pobożne, czyli połączone z modlitwą za zmarłych, nawiedzenie jakiegokolwiek cmentarza i spełniając warunki zyskania odpustu.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:

  • stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna)
  • przyjęcie Komunii Świętej
  • modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego na dany dzień
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu