Organizacja Pierwszych Komunii Świętych w Diecezji Radomskiej w 2021 roku

1970
I Komunia Święta w Kałkowie (2016). Foto: www.diecezja.radom.pl

Sprawowanie sakramentów świętych, w każdym czasie wymaga usilnej troski o przekazanie duchowego bogactwa łaski Boga oraz jest świadectwem odpowiedzialności wspólnoty Kościoła za owocne przygotowanie i godne przeżycie tajemnic wiary przez wiernych.

Doceniając pragnienia duchowe dzieci oraz wyrażając wdzięczność dla rodziców, duszpasterzy, nauczycieli religii, innych osób zaangażowanych w przygotowanie dzieci do przyjęcia Sakramentu Pokuty i pierwszego pełnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii, w związku z trwającą epidemią koronawirusa polecam:

  1. Wszelkie spotkania przygotowujące dzieci do przyjęcia sakramentów i ich sprawowanie musi dokonać się z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. W trosce o zachowanie właściwej liczby zgromadzonych w kościele i zapewnienie bezpiecznych warunków podczas liturgii, należy roztropnie zwiększyć ilość dni i godzin przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
  3. Uzgodnienie terminu i zasad przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej duszpasterze ustalą w porozumieniu z rodzicami dzieci.

Niech wstawiennictwo i opieka Matki Bożej, wspiera w podejmowanych staraniach oraz wyjedna obfite łaski dla dzieci, rodzin i wspólnot parafialnych.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski