Pielgrzymkowe “przepraszam”

2120
41.PPDR. Przeprośna Górka. Nabożeństwo pokutne. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Nabożeństwo pokutne przed sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce to ostatni przystanek dla pątników 41. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej. Popołudniu pielgrzymi staną przed jasnogórskim szczytem.

– Przeprośna Górka taki pokutny charakter miała od lat. Pielgrzymi tutaj przepraszali siebie nawzajem i przepraszali Pana Boga za wszystkie grzechy. Nowością jest nabożeństwo, podczas którego chcemy przepraszać Pana Boga za wszystkie grzechy, za wszystkie profanacje, za to wszystko, co w jakiś sposób sprzeciwia się czci Bożej w dzisiejszym świecie – mówi ks. Albert Warso, ojciec duchowny pielgrzymki radomskiej.

Nabożeństwu pokutnemu przewodniczył  bp Henryk Tomasik.

W homilii ordynariusz mówił, że Pan Bóg dał człowiekowi wielki dar – wolną wolę. Dzięki niemu możemy tworzyć dobro, ale możemy niestety popełnić zło.

– Trwa wielki pojedynek dobra i zła. I ten pojedynek rozgrywa się w każdym sercu i także w każdym społeczeństwie. Ten pojedynek trwa w naszej ojczyźnie. Jego wynik zależy od każdego z nas. Dzisiaj prosimy, byśmy głębiej przeżywali tajemnicę wielkości i świętości Boga, aby nie popełnić zła. Dzisiaj także chcemy uświadomić sobie, jak korzystamy z daru wolności wobec drugiego człowieka. – mówił bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, kazanie:

Szczególny wydźwięk miała adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bp Henryk Tomasik, fragment modlitwy:

Po nabożeństwie pątnicy wyruszyli w ostatni etap na Jasną Górę.

Zakończeniem pielgrzymki będzie wieczorna Msza św. na jasnogórskich Wałach i Apel Jasnogórski.


Przeprośna Górka – ostatni odpoczynek

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.

Przeprośna Górka – Nabożeństwo pokutne

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.