Plan uroczystości żałobnych śp. Ks. prał. Edwarda Poniewierskiego

1301
Śp. ks. Edward Poniewierski (1953-2021). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Pragniemy poinformować, że uroczystości żałobne zmarłego dziś ks. prał. Edward Poniewierski, odbędą się w najbliższy piątek i sobotę (5 i 6 lutego) w katedrze radomskiej. Liturgia będzie sprawowana z uwzględnieniem obostrzeń związanych z koronawirusem.

  • Plan uroczystości żałobnych:
    • Piątek, 5 lutego, godzina 19.30 – Msza święta żałobna dla parafii katedralnej;
    • Piątek, 5 lutego, godzina 21.00 – Msza święta żałobna dla kapłanów z Diecezji;
    • Sobota, 6 lutego, godzina 9.30 – Msza święta pogrzebowa.
      • Po Mszy św. pochowanie na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Ze względu na istniejące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w sobotę Mszę pogrzebową będą mogli koncelebrować tylko kapłani z rocznika święceń księdza Prałata oraz przedstawiciele Kurii i Seminarium. Zachęcamy do łączności w modlitwie poprzez sprawowanie Mszy świętych w swoich parafiach.

Transmisję uroczystości pogrzebowych w sobotę przeprowadzi TV Dami oraz Radio Plus Radom. Kapłanów bliżej związanych z Księdzem Kanclerzem pragnących go pożegnać prosimy o przybycie w piątek na godzinę 21.00.

Przypominamy, że wszyscy kapłani diecezjalni zobowiązani są do sprawowania jednej Mszy Świętej za każdego zmarłego biskupa i prezbitera diecezji radomskiej (zob. Dokumenty II Synodu Diecezji Radomskiej, nr 480).


Ks. Edward Poniewierski urodził się 9 września 1953 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku w Sandomierzu przez posługę Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. Odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i ten przedmiot wykładał w seminarium. Był także ojcem duchownym alumnów i kierownikiem duchowym księży.

Jako wikariusz pracował w parafiach Kuczki i św. Jana Nepomucena w Przysusze. Dnia 5 sierpnia 1996 roku został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu i rozpoczął budowę kościoła. Bp Jan Chrapek mianował go w 1999 roku Kanclerzem Kurii diecezjalnej. W czerwcu 2002 roku Ks. Poniewierski został proboszczem parafii katedralnej pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu i dziekanem Dekanatu Radom Centrum. W tej świątyni przeprowadził gruntowny remont. Od 2013 roku powtórnie został Kanclerzem Kurii biskupiej, a od roku 2014 był Wikariuszem Generalnym. Był kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W grudniu 2018 roku został mianowany postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza.