Po prostu „Weź i się módl”

1976
Modlitewnik "Weź i się módl!". Foto: Otylia Sałek / FB

– Co jest najbardziej potrzebne dziś na świecie? Bez wątpienia modlitwa. – pisze Aneta Liberadzka, redaktor naczelna Stacji 7 i prezentuje „poręczną” książeczkę pt. „Weź i się módl”.

Czym różni się ten modlitewnik od innych książeczek do nabożeństwa?

Po pierwsze – autor, a właściwie autorzy, bo do napisania tego modlitewnika zaproszono aż 100 kapłanów i ojców zakonnych.

– Pomysł był taki, że zaprosimy do tej wspólnej modlitwy tylu kapłanów, ilu zdołamy. Każdy z nas przecież ma swoją grupę zaprzyjaźnionych, wspaniałych księży. W ten sposób, zaczęliśmy pisać do naszych przyjaciół. Okazało się, że każdy z nich z wielką chęcią chce podjąć wyzwanie. Każdy z nich także ma ogromne pragnienie wspólnej modlitwy. Zwłaszcza dziś. Zwłaszcza kiedy wszystkim nam nie jest łatwo – mówi Aneta Liberacka.

Wśród nich znaleźli się również księża z Diecezji Radomskiej, m.in.: ks. Albert Warso, ks. Zbigniew Niemirski, ks. Damian Fołtyn, ks. Daniel Glibowski, ks. Grzegorz Wójcik (jun.), ks. Krzysztof Wróbel, ks. Maciej Szymański, ks. Marcin Zieliński, ks. Marek Adamczyk, ks. Mariusz Wilk, ks. Mateusz Czernik, ks. Mateusz Nowak, ks. Michał Podsiadły, ks. Paweł Męcina, ks. Tomasz Herc, ks. Wiktor Głuszek, ks. Michał Michnicki, ks. Wojciech Pawłowski, ks. Łukasz Bociek, ks. Michał Ulaski, ks. Daniel Wiecheć, ks. Piotr Woszczyk, ks. Stanisław Piekielnik, ks. Damian Zalewski, ks. Mariusz Chamerski, ks. Krzysztof Kołtunowicz, ks. Marcin Dąbrowski, ks. Daniel Reguła, ks. Łukasz Madej, ks. Karol Kostecki i wielu innych.

Po drugie – treść.

– W jakim wieku jesteś? A w jakim wieku jest Twoja modlitwa? – pyta we wstępie do modlitewnika ks. Przemysław Śliwiński. – Może nie zmieniła się od dzieciństwa, choć zmieniłeś się w każdej dziedzinie życia: inne są Twoje relacje, rozmowy, słownictwo, rozumienie świata, zainteresowania, a wciąż modlisz się tak, jak nauczyli Cię rodzice, gdy byłeś dzieckiem: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Aniele Boży. Jeśli w ogóle modlitwa nie została zapomniana. Modlitewnik „Weź i się módl” pozwoli pogłębić Twoją modlitwę, pogłębić znajomość języka wiary. Jego kluczem są słowa, które wprost mogą dotyczyć różnych przestrzeni i wielorakich problemów Twojego życia. Dzięki temu lepiej poznasz Boga, jakim jest On naprawdę. Więc – weź i się módl! – dodaje.

„Weź i się módl” to modlitewnik na cały rok. Zawiera 365 cytatów z Pisma Świętego oraz rozważania na każdy dzień roku przygotowane przez ww. księży, a także modlitwy opracowane przez siostry zakonne, które pomogą w rozmowie z Panem Bogiem. Do tego codzienny rachunek sumienia, który pozwoli podsumować mijający dzień i spojrzeć w prawdzie na całe życie. W modlitewniku znajdują się też „słowa – klucze” dotyczące różnych przestrzeni życia, m.in. dom, przyjaźń, kłamstwo, przemijanie, decyzja, radość, rodzice.

Po trzecie – cel.

– Dziś oddajemy tę „poręczną” książeczkę wszystkim Wam, byście razem z nami, razem z kapłanami, którzy ją przygotowali, z siostrami zakonnymi i ze sobą nawzajem, mogli każdego dnia modlić się w intencjach dla Was najbliższych i najważniejszych. Dajemy tę książeczkę także z myślą, że będzie ona dla Was rozwojem w modlitwie, będzie kolejnym krokiem na drodze do spotkania Pana Boga, do przebywania z Nim w każdej chwili. Oddając Wam ten modlitewnik, ze wzruszeniem i dziękczynieniem modlimy się za Was. Wy odbierając modlitewnik, w którym znajdziecie specjalne karteczki do dzielenia się modlitwą, módlcie się za nas i za każdą osobę, której zechcecie podarować ten „kawałek” modlitwy, by kolejni ludzie mogli przybliżać się do Pana Boga. – pisze Aneta Liberadzka.

Modlitewnik „Weź i się módl” do kupienia na www.dobroci.pl. Na modlitewnik również będzie można się natknąć w różnych miejscach: w duszpasterstwach młodzieży, świetlicach środowiskowych, miejscach, gdzie przychodzą ludzie szukając duchowego wsparcia.