Zmarł ks. kan. Adam Łyżwa

2332
Ś.p. Ks. Kan. Adam Łyżwa (1926-2019). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2019 r. w wieku 93 lat i w 66. roku kapłaństwa zmarł ks. kan. Adam Łyżwa, mieszkaniec Domu Księży Seniorów w Radomiu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. we wtorek, 30 lipca 2019 r., o godz. 11.00 w kościele pw. Chrystusa Kapłana w Radomiu (kościół przy Seminarium). Śp. ks. Adam Łyżwa zostanie pochowany w grobowcu księży seniorów Diecezji Radomskiej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Ofiar Firleja w Radomiu.


Ks. kan. Adam Łyżwa urodził się 7 grudnia 1926 r. w Końskich. W 1948 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1953 roku.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Iwaniska, Opoczno – św. Bartłomieja, Połaniec, Szczeglice, Radoszyce.

W latach 1963-1971 administrował parafią Łękawica. Jako proboszcz duszpasterzował w parafiach: Rudki (diec. sandomierska, 1971-1974), Sulejów – Podklasztorze (1974-1986), Krasna (1986-1988) i Wrzeszczów (1988-1993).

Od roku 1993 mieszkał w Domu Księży Seniorów. Jako emeryt zaangażował się w pomoc katolickim parafiom na Białorusi; zastępował tamtejszych księży, a w Polsce organizował pomoc materialną dla tamtejszych parafii. Do ostatnich dni pomagał duszpastersko w różnych parafiach w okolicach Radomia; najczęściej w Dąbrówce Warszawskiej.