Podsumowanie listopadowej kwesty

663
Listopadowa kwesta A.D. 2019. Foto: arch. Sławomira Adamca

Ponad 36,6 tys. zł zebrali wolontariusze podczas trzydniowej listopadowej kwesty na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim. Już po raz 36. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego zorganizował zbiórkę na odnowę zabytkowych nagrobków.

– Komitet i parafia św. Wacława, zarządca zabytkowej nekropolii rzymskokatolickiej w Radomiu, dziękuje wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą wsparli renowację najstarszych i najpiękniejszych pomników na naszej zabytkowej, radomskiej nekropolii. W tym roku uzyskaliśmy ponad 36 600 zł.  To znakomity wynik, który pozwoli nam na uzupełnienie płatności za tegoroczne prace oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 2020. Szczególną wdzięczność kierujemy do wolontariuszy, zbierających darowizny, w tym młodzieży radomskich szkół. – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Zarządu SKOZCR w Radomiu.

Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi zarządcy – parafii pw. św. Wacława – przez ostatnie lata stał się nie tylko pięknym przykładem pamięci o bliskich zmarłych, ale również troski o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są m.in. wyniki dorocznych kwest Komitetu.

– Od 25 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej – 207 letniej nekropolii Radomia. W tym czasie Komitet przeprowadził 36 kwest i uzyskał kwotę bliską 700 tys. zł. Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tys. zł., 2018 roku – 41 tys. zł i 2014 r. – 40 tys. zł. W tym roku do puszek kwestujących w dniach 1-3 listopada, trafiło ponad 36 600 zł. – podsumowuje Sławomir Adamiec. 

W 2019 roku, Komitet poddał renowacji dwa kamienne, dziewiętnastowieczne pomniki: Emilii z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich. Łączny koszt prac to ponad 85 tys. zł. Prace konserwatorskie wykonała pracownia Grzegorza Świerczyńskiego. 

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego wiele z nich czeka  na pilne prace konserwatorskie. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym.