Polacy w aureolach

873

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Polscy święci i błogosławieni” dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Konkurs zorganizował Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej.

Temat konkursu nawiązuje do obchodzonej w ubiegłym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chodziło o przypomnienie świętych i błogosławionych Polaków, którzy świadectwem wiary i patriotyzmu są dziś przykładem życia dla wielu Polaków.

– Dzieci poznawały świętych i błogosławionych na katechezie. Zainteresowanie konkursem było duże. Na etapie szkolnym wzięło w nim udział ponad 4000 uczniów z ponad 100 szkół. Do etapu diecezjalnego napłynęło ponad 300 prac. Dzieci pokazały, że mają świetne pomysły, a prace były przemyślane – powiedział ks. dr Sławomir Molendowski, koordynator konkursu i wizytator katechezy.

Jury doceniło autorów 30 prac – przyznano po 7 wyróżnień i po 3 nagrody główne dla każdej z klasy. Nagrody i dyplomy wręczył ks. Stanisław Łabendowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

– Konkurs plastyczny dla dzieci zawsze jest ubogaceniem tego, co na katechezie przeżyły, jest radosnym zwieńczeniem etapów edukacyjnych. Te młodsze dzieci głównie bazują na ilustracjach, na obrazach, na tej wizualnej katechezie, bo ona bardziej przemawia niż słowne przekazywanie treści. Im trzeba łączyć słowo z obrazem – powiedział ks. Stanisław Łabendowicz.

 • Laureaci z klas I to:
  • I miejsce – Aleksandra Lewikowska z PSP nr 1 w Kozienicach,
  • II miejsce – Daria Mordka z PSP nr 3 w Radomiu,
  • III miejsce – Oliwia Prasek z PSP Bierwcach.
 • Laureaci z klas II to:
  • I miejsce – Kacper Fijoł z PSP w Paciorkowej Woli,
  • II miejsce – Julia Cichawa z PSP nr 3 w Opocznie,
  • III miejsce – Maja Olejarczyk z PSP nr 25 w Radomiu.
 • Laureaci z klas III to:
  • I miejsce – Jakub Taborek z PSP w Zawadach Starych,
  • II miejsce – Karol Kowalczyk z PSP nr 1 w Szydłowcu,
  • III miejsce – Nadia Madejska z Lipska.

Dla małych finalistów konkursu oraz ich rodziców i katechetów zaśpiewała schola z parafii pw. św. Kazimierza w Radomiu, pod kierunkiem s. Julii Kalarus CFS, sekretarza Wydziału Katechetycznego.

Prace konkursowe można oglądać na parterze radomskiej Kurii przy Wydziale Katechetycznym.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.