Polscy bibliści spotkali się w Radomiu

871
58. Sympozjum Biblistów Polskich. Foto: al. Dawid Bukalski / WSD Radom

Od 13 do 15 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się 58. Sympozjum Biblistów Polskich. Wzięło w nim udział przeszło 90 biblistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce: kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich.

– Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce w naszej diecezji 25 lat temu. Badacze Pisma Świętego słuchali referatów, komunikatów związanych z egzegezą biblijną, zapoznawali się z obecnym stanem badań biblijnych, brali udział w konwersatoriach i dyskusjach. – mówi Patryk Korcz, alumn radomskiego seminarium i członek kleryckiego koła „Dzieła Biblijnego”.

Bibliści rozpoczęli swoje obrady w poniedziałkowy wieczór od walnego zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Nazajutrz, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, porannej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy przewodniczył bp Marek Solarczyk, biskup radomski.

– Stając we wspólnocie miłośników Bożego Słowa, uświadamiany sobie tajemnicę słowa Bożego, aby człowiek z nadzieją i ufnością chciał wypełnić swoje życie. To jest wyjątkowy dar i posługa, którą wy niesiecie we wspólnocie Kościoła. To jest wyjątkowa tajemnica, która wykracza daleko poza refleksje językowe, poza to wszystko co płynie z wielkiego bogactwa, które wy niesiecie, jeśli chodzi o znajomość tekstu, bo to jest tajemnica Boga i jego życia. – powiedział w homilii Biskup Radomski.

W części wykładowej referaty wygłosili m.in. ks. prof. Henryk Witczyk (KUL) oraz ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW), ks. dr hab. Marcin Kowalski (KUL) i prof. Krzysztof Pilarczyk (UJ).

– Z racji niedawnej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, mówili oni o znaczeniu Biblii w życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.– relacjonuje al. Patryk.

Ks. prof. Witczyk, przewodniczący polskich biblistów, zaproponował by bł. kard. Wyszyński został ogłoszony patronem Polski.

Święty Jan Paweł II i badacze wielokrotnie mówili o kard. Stefanie Wyszyńskim jako ojcu polskiej wolności, obrońcy godności Polaka. Kardynał Wyszyński to również heroiczny obrońca wiary, która tak bardzo jest dzisiaj poddawana różnym próbom, nie tylko kulturowym, ale i siłowym – uzasadniał swoje stanowisko.

Apel spotkał się z aprobatą zgromadzonych, którzy jako Stowarzyszenie Biblistów Polskich będą o to zabiegać.

Wśród innych podjętych tematów była dyskusja na temat przekładu szóstego wydania Biblii Tysiąclecia, które niebawem ma się ukazać oraz powołanie biblistyki jako nowej dyscypliny naukowej w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce.

Ostatni dzień obrad rozpoczęła Msza św., którą celebrował bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Następnie odbyły się kolejne dwie sesje poświęcone zagadnieniom biblijnym, na których wystąpili: dr hab. Maciej Münnich (KUL),  ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr Marcin Zieliński (KUL), dr Jerzy Bosowski (UO) i dr hab. Mirosław Rucki (UTH, Radom).

Radomskie spotkanie biblistów to nie tylko specjalistyczne wykłady, ale również integracja. Uczestnicy sympozjum zwiedzali Radom, zapoznając się z jego historią i tradycjami.

W sympozjum wzięli udział również bibliści z radomskiego seminarium: ks. dr Zbigniew Niemirski, ks. dr Sławomir Czajka oraz ks. dr Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, główny organizator sympozjum.

– Radomskie spotkanie udowodniło, jak silne i prężne jest środowisko polskich biblistów i jak bardzo potrzebne jest takie spotkanie, żeby wymienić informacje o wynikach aktualnych badań biblijnych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Istotne znaczenie mają również spotkania koleżeńskie, odświeżenie relacji, bo pandemia wiele z tego zatrzymała na długo. – podsumował sympozjum ks. Jacek Kucharski.