Praca w zespołach synodalnych – przygotowanie spotkania

728
 1. Powołanie grupy synodalnej. Powinna mieć swojego koordynatora. Grupa synodalna nie powinna przekraczać 6-7 osób. Jeśli jest tych osób więcej można tworzyć więcej grup, by na koniec przygotować jedną, wspólną syntezę.
 2. Zasadniczo każda parafia ma swoją grupę synodalną. Zaleca się również, by duszpasterstwa, wspólnoty zakonne, ruchy świeckich i grupy ekumeniczne również miały swoje grupy synodalne.
 3. Sercem synodalnego doświadczenia jest słuchanie Boga poprzez inspirowane Słowem Bożym oraz słuchanie siebie nawzajem, aby lepiej słyszeć głos Ducha Świętego, który przemawia dzisiaj w świecie.
 4. Może się to dokonać w trakcie kilku spotkań. Jako propozycję diecezjalną podajemy konspekt dla pięciu spotkań.
 5. Przed spotkaniem, z wyprzedzeniem, należy przekazać uczestnikom treść spotkań, pytania, które będą stanowiły podstawę dzielenia się (uczestnik ma możliwość przygotować się wcześniej dla sprawniejszego przebiegu spotkania).
 6. Każde spotkanie ma podwójny wymiar: modlitewny oraz dialogowy.
 7. Oprócz bardziej formalnych aspektów mówienia i słuchania siebie nawzajem, ważne jest, aby spotkania miały również nieformalne momenty (choćby wspólna kawa).
 8. Nie chodzi o to, by odpowiadać na wszystkie pytania, ale by wybrać te, które są najbardziej ważne w waszym lokalnym kontekście. Można także postawić inne pytania. Ogólna wskazówka: połóż większy nacisk na typ pytań przywołujący osobiste historie i prawdziwe doświadczenia bardziej niż na kwestie „doktrynalne”.
 9. Potrzeba nadania rozmowom pewnej struktury, tak aby efektywnie prowadziły do opracowania syntezy i przygotowania dokumentów końcowych.
 10. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie procesu słuchania powinny zostać zebrane w „syntezę”.
 11. Synteza powinna być napisana za każdym razem, gdy w diecezji ma miejsce zgromadzenie, które ma odpowiedzieć na pytania przedstawione w Vademecum.