Założenia Synodu Biskupów

603
Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

XVI. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów

I Etap – Diecezja Radomska

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – hasło Synodu

Proponowane sugestie do przeprowadzenia części lokalnej Synodu przygotowane zostały na podstawie Dokumentu Przygotowawczego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów oraz Vademecum Synodu o synodalności. 

  1. Zadaniem obecnego Synodu jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Nie chodzi o zapewnienie chwilowego lub jednorazowego doświadczenia synodalności, ale raczej stworzenie okazji dla całego Ludu Bożego, aby wspólnie rozeznawać, w jaki sposób postępować na drodze do bycia Kościołem bardziej synodalnym w perspektywie długoterminowej. Proces synodalny ma prowadzić do pogłębienia żywego doświadczenia rozeznawania, uczestnictwa i współodpowiedzialności, w którym różnorodność darów łączy się dla misji Kościoła w świecie. To wsłuchiwanie się w głos całego Ludu Bożego pomoże Kościołowi podejmować decyzje duszpasterskie, które będą jak najlepiej odpowiadały woli Bożej
  2. Sposobem na realizację tego celu jest głębokie i pełne szacunku słuchaniu siebie nawzajem. To słuchanie stwarza nam przestrzeń do wspólnego słuchania Ducha Świętego i kieruje naszymi pragnieniami odnośnie do Kościoła trzeciego tysiąclecia. Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy w stanie rozeznać jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie.
  3. Na czym polega proces synodalny: słuchanie, rozeznawanie, uczestnictwo. Słuchanie jest metodą procesu synodalnego, a rozeznawanie celem, to uczestnictwo jest drogą. Dokonuje się to poprzez grupy synodalne.
  4. Kto może uczestniczyć? Nikt nie jest wykluczony. „Ogół wiernych”. Parafia i zaangażowane środowiska czy ruchy powołują swoich koordynatorów. On organizuje spotkania grupy i przygotowuje syntezę końcową.