Przygotowania do radomskich „Kazików”

726
Nagrodę im. św. Kazimierza za rok 2018 otrzymał Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Wręczenie Nagrody im. św. Kazimierza oraz Wielki Test Wiedzy o Radomiu to dwa punkty, które na stałe wpisane są w radomskie „Kaziki”, czyli obchody Uroczystości św. Kazimierza Królewicza – Patrona Radomia. W tym roku odbędą się one w niedzielę, 1 marca, o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej „Resursy Obywatelskiej”.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatów w XII. edycji Nagrody im. św. Kazimierza. Nagrodę im. św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2019, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw. – zachęcają członkowie Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 27 stycznia i upływa w piątek 7 lutego 2020 r. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl. Kandydatury można zgłaszać osobiście – w siedzibie „Resursy Obywatelskiej” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Posiedzenie komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody im. św. Kazimierza odbędzie się 19 lutego 2020 r. Po jej obradach na stronie internetowej „Resursy” ogłoszeni zostaną nominowani do Nagrody.

Warto przypomnieć, że Nagrodę im. św. Kazimierza za rok 2018 otrzymał klasztor oo. Bernardynów w Radomiu.

Od kilku lat ważnym elementem obchodów święta ku czci Patrona Radomia i Diecezji Radomskiej jest Wielki Test Wiedzy o Radomiu. Podczas Testu kilkadziesiąt trzyosobowych drużyn zgromadzonych w Resursie odpowiada na pytania dotyczące szerokiego spektrum funkcjonowania Radomia, jego historii i dnia współczesnego. Test składa się z czterech rund, po 15 pytań każda.

Zwycięska drużyna ma honor przekazać na rzecz wybranej przez nas polskiej szkoły na Litwie dar.

– Św. Kazimierz to także patron Litwy, a Radom od lat współpracuje z Rejonem Wileńskim. Dlatego „Kaziki” to doskonała okazja, by przypominać te związki. Wspieramy szkoły, bo to wokół nich najczęściej koncentruje się życie Polonii na Litwie. W tym roku pragniemy wspomóc polską szkołę podstawową w Ciechanowiszkach, w rejonie wileńskim. – mówią organizatorzy Testu.

Zgłoszenia do VII. Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu przyjmowane będą od 27 stycznia do 7 lutego br. pod adresem: zgloszenia@resursa.radom.pl. Zgłoszenie powinno zawierać personalia trzech osób tworzących drużynę, jej nazwę oraz telefon kontaktowy przynajmniej do jednego z członków zespołu. W powyższy sposób wyłonionych zostanie jedynie 10 drużyn. O tym, które z nich zasiądą na sali Resursy, by zmierzyć się z przygotowanymi przez OKiSz pytaniami, decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista wszystkich drużyn, które 1 marca zmierzą się w VII Wielkim Teście Wiedzy o Radomiu, ogłoszona zostanie na stronie Resursy około połowy lutego br.

Regulamin Testu oraz pytania z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.resursa.radom.pl