“Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi”. Czwarty tydzień przygotowań do 50. rocznicy rozpoczęcia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

593
Msza św. na zakończenie 43. Radomskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Rozpoczniemy ten tydzień wyjątkowym dziełem, jakim jest radomski Marsz dla życia i rodziny. – napisał Bp Marek Solarczyk i przypomina czwarte przyrzeczenie z Jasnogórskich Ślubów Narodu. Oto treść:

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.

W czwartym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:

„Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski – przyrzekamy!”

Rozpoczniemy ten tydzień wyjątkowym dziełem, jakim jest radomski Marsz dla życia i rodziny. Niech hasło tegorocznego marszu: „I ślubuję ci!”, będzie okazją do odnowienia naszej wierności w przeżywaniu życiowych powołań, a szczególnie umocnienia jedności w rodzinach i odnowienia daru Miłości, jaki Bóg ofiarował małżonkom w Sakramencie Małżeństwa. Przypadający w tym tygodniu Dzień Matki jest piękną okazją do dziękczynienia za pełne oddania i poświęcenia macierzyństwo naszych matek oraz za wytrwałość rodziców w dziele wychowania dzieci i kształtowania ich dojrzałej wiary.

Wasz biskup Marek