#RodzinnaMajówka – 11 maja. Mężczyzna jako mąż i ojciec

669

Pieśń na rozpoczęcie: Maryjo, śliczna Pani…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 11: Mężczyzna jako mąż i ojciec

Gdy rozejrzymy się dookoła, nie mamy wątpliwości, że żyjemy w czasach kryzysu męskości. Wielu mężczyzn pogubiło się i nie wie nawet, gdzie szukać wzoru swojej męskiej tożsamości. Coraz więcej jest kobiet bez mężów, dzieci bez ojców, a ci którzy pełnią swoje role w rodzinach, nierzadko doświadczają zagubienia. Wspomina się o braku wzorców – męża, ojca. Ale czy rzeczywiście chrześcijańscy mężowie i ojcowie mogą narzekać na brak wzorców męskości?

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Matko, Tyś naród Polski… (Sześćset lat Maryjo z nami jesteś)

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.