#RodzinnaMajówka – 21 maja. Kryzys małżeński drogą do rozwoju

564

Pieśń na rozpoczęcie: Matko Najświętsza…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 21: Kryzys małżeński drogą do rozwoju

Sytuacje kryzysowe stanowią nieodłączną część życia małżeńskiego i rodzinnego. Jedne wiążą się z poszczególnymi etapami życia, przez jakie przechodzi rodzina, drugie pojawiają się niespodziewanie. Kryzys jest punktem zwrotnym, którego nie da się uniknąć. Sytuacje kryzysowe mogą być również prawdziwe lub wymyślone. Niewłaściwe przepracowany kryzys małżeńsko-rodzinny stanowi poważne zagrożenie dla wzajemnych relacji wewnątrzrodzinnych. Wnosi w życie chaos, prowadzi do dezorientacji i zagubienia, którym często towarzyszy spadek efektywności, gniew, lęk, zniechęcenie, smutek oraz poczucie winy. Pojawiające się w życiu kryzysy otwierają jednak możliwość zmiany, wzrostu i wykształcenia lepszych sposobów radzenia sobie z problemami. [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.