#RodzinnaMajówka – 22 maja. Role i funkcje rodziny

643

Pieśń na rozpoczęcie: Maryjo, śliczna Pani…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 22: Role i funkcje rodziny

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w interesie społeczeństwa zaspokajając zarazem potrzeby psychiczne emocjonalne i społeczne swych członków. A zatem wypełnia dwojakiego rodzaju zadania: wobec społeczeństwa i wobec jednostek wchodzących w jej skład. Funkcje rodziny dadzą się wyprowadzić ze szczegółowej analizy poszczególnych elementów występujących w definicjach rodziny, ale przede wszystkim wyprowadzamy je z odwiecznej praktyki życia rodziny, jej działalności, zadań, jakie pełni na rzecz swych członków i społeczeństwa. [fragment] (opr. Kamila Rzepka)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.