#RodzinnaMajówka – 20 maja. Zazdrość małżeństwa

713

Pieśń na rozpoczęcie: Zawitaj Królowo…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 20: Zazdrość małżeńska

Zazdrość małżeńska jest rodzajem grzechu, można i trzeba zaliczyć ją wręcz do grzechów głównych. Jej nieokiełznanie bądź nadmierne rozpasanie może również zagrażać pokojowi i być przyczyną wojny. Jest też niekwestionowanym wykroczeniem przeciw prawdzie. Św. Augustyn widział w zazdrości grzech diabelski w pełnym znaczeniu tego słowa. Z zazdrości rodzą się nienawiść, obmowa, oszczerstwo, radość z nieszczęścia bliźniego i przykrość z jego powodzenia. [fragment] (opr. Konstanty Koszarski)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)

Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.