#RodzinnaMajówka – 23 maja. O potrzebie codziennej rozmowy z dzieckiem

560

Pieśń na rozpoczęcie: Chwalcie łąki…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 23: O potrzebie codziennej rozmowy z dzieckiem

„Rozmowa” z dzieckiem rozpoczyna się już w łonie matki. Dziecko słyszy głosy, odczuwa zdenerwowanie mamy lub jej zadowolenie. Dlatego już od momentu jego poczęcia trzeba zadbać o jego prawidłowy rozwój. Przed rodzicami stają poważne zadania, a jednym z nich jest nawiązanie jak najlepszych relacji ze swoją pociechą. [fragment] (oprac. Ewa Duda)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.