#RodzinnaMajówka – 31 maja. Śmierć w rodzinie i trud żałoby

678

Pieśń na rozpoczęcie: Natko Najświętsza, do Serca Twego…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 31: Śmierć w rodzinie i trud żałoby

W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym musi się on skonfrontować ze stratą. Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudne doświadczenie, które dotyka nas na niemalże każdym poziomie funkcjonowania. Żałoba po stracie to czas mierzenia się z dojmującym smutkiem, bólem i żalem. Żałoba jest też procesem adaptacji do życia bez naszego ukochanego i do zmian, które to życie ze sobą niesie… [fragment] (oprac. Katarzyna Binkiewicz)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


To ostatnia majówka w tym roku. Wszystkie odcinki można znaleźć na naszej stronie internetowej wpisując w wyszukiwarkę: #RodzinnaMajówka lub klikając w link „Rok Rodziny”. Za przygotowanie rozważań dziękujemy Wydziałowi Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej, a za wersję audio podziękowania dla ks. Dominika Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.