Bp Marek Solarczyk: Kazania pasyjne 2024

233

Zapraszamy do wysłuchania kazań pasyjnych przygotowanych przez Biskupa Marka Solarczyka. Tegoroczna edycja przygotowana jest w oparciu o Encykliki Świętego Jana Pawła II.

Kolejne kazania będą się pojawiać w każdą niedzielę w okolicach godziny 13.00, tak by można je wykorzystać jako element własnej modlitwy lub wprowadzenie do Gorzkich Żali.

Można ich szukać na YouTube i Facebook’u.