#RodzinnaMajówka – 7 maja. Sakramentalny charakter małżeństwa

564

Pieśń na rozpoczęcie: Do Ciebie, Matko, Szafarko łask…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 7: Sakramentalny charakter małżeństwa

Sakramentalność małżeńska znajduje swój prawzór w akcie stworzenia, a dopełnienie znajduje w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I znowu, w tym podwójnym wymiarze małżeństwa, a więc miłości oblubieńczej i instytucji znajdującej swoje miejsce we wspólnocie wynika ważne zadanie dla małżonków. [framgent]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Maryjo, śliczna Pani…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.