#RodzinnaMajówka – 8 maja. Przysięga małżeńska

713

Pieśń na rozpoczęcie: Maryjo, śliczna Pani…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 8: Przysięga małżeńska

Biorę Ciebie …  za żonę/męża i ślubuję Ci… miłość… wierność… uczciwość… że Cię nie opuszczę…

Co to znaczy w codziennym życiu?

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.